Loading:

Sound onLoad [AS 2]

Wywołuje się automatycznie, kiedy dźwięk się wczytuje.


Sound onLoad [AS 2]

Wywołuje się automatycznie, kiedy dźwięk się wczytuje.


Sound onSoundComplete [AS 2]

Wywołuje się automatycznie, kiedy kończy się odtwarzanie dźwięku.


Sound position [AS 2]

Zwraca liczbę milisekund, dźwięku w aktualnej pozycji.


Sound setPan [AS 2]

Określa jak dźwięk jest odtwarzany, w prawym oraz lewym kanale (głośniki).


Sound setTransform [AS 2]

Określa jak dźwięk jest odtwarzany, w prawym oraz lewym kanale (głośniki).


Sound setTransform() [AS 2]

Zmienia głośność osobno dla każdego kanału stereo obiektu Sound. Metoda ta pozwala także na odtwarzanie danych prawego kanału w lewym kanale i na odwrót.


Sound setVolume [AS 2]

Ustawia głośność dla obiektu Sound.


Sound start [AS 2]

Rozpoczyna odtwarzanie ostatnio załączonego dźwięku od początku, jeśli żaden parametr nie jest określony, lub rozpoczyna odtwarzanie od punktu, określonego przez parametr pozycja .


Sound start() [AS 2]

Odwarza dźwięk, powiązany z obiektem Sound. Przed odtwarzanie dźwięk musi zostać przypisany do obiektu Sound.


Sound stop [AS 2]

Zatrzymuje wszystkie, aktualnie odtwarzane dźwięki, jeśli nie określisz parametru, lub dźwięk określony przez parametr obiektID .


Sound stop() [AS 2]

Zatrzymuje odtwarzanie dźwięku, powiązanego z obiektem Sound.


Sprawdzanie czy obiekt jest pusty w ActionScript 3

Skrypt pokazuje jak sprawdzić czy dany obiekt jest pusty czy też nie, funkcja zwraca TRUE lub FALSE.


Sprawdzanie typu zmiennej - operator 'is' w ActionScript 3.0

Aby sprawdzić typ danej zmiennej należy użyć operator "is", która zwraca TRUE lub FALSE.


Stage addListener [AS 2]

Wykrywa kiedy plik SWF jest skalowany (ale tylko jeśli Stage.scaleMode = "noScale").


Stage align [AS 2]

Określa aktualnie wyrównanie pliku SWF w odtwarzaczy lub przeglądarce.


Poprzednia <<| 60/81 |>> Następna
60:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors