Loading:

TextFormat leading [AS 2]

Liczba reprezentująca, ilość pionowego pustego miejsca, pomiędzy liniami, podaną w pikselach.


TextFormat leftMargin [AS 2]

Określa lewy margines paragrafu, podany w punktach.


TextFormat letterSpacing [AS 2]

Określa ilość miejsca, pomiędzy znakami.


TextFormat rightMargin [AS 2]

Określa prawy margines paragrafu, podany w punktach.


TextFormat size [AS 2]

Określa punktową wielkość tekstu w tym formatowaniu tekstu.


TextFormat tabStops [AS 2]

Określa własne zatrzymywanie TAB, jako tablicę z dodatnimi liczbami.


TextFormat target [AS 2]

Określa sposób otworzenia linku w przeglądarce dla tekstu.


TextFormat underline [AS 2]

Wartość logiczna, określająca czy tekst ma być podkreślony.


TextFormat url [AS 2]

Określa adres URL, do którego tekstu odsyła.


TextRenderer displayMode [AS 2]

Kontroluje wykonywanie zaawansowanego wygładzenia tekstu.


TextRenderer maxLevel [AS 2]

Ustawia adaptacyjny przykładowy dystans pól (ADFs) poziom jakości dla zaawansowanego wygładzenia.


TextRenderer setAdvancedAntialiasingTable [AS 2]

Ustawia własne ciągłą obrysowaną modulację (CSM) na podstawie danych z tabeli dla czcionki.


TextSnapshot findText [AS 2]

Wyszukuje określony obiekt TextSnapshot oraz zwraca pozycję pierwszego znalezionego słowa znalezionego po startIndex.


TextSnapshot getCount [AS 2]

Zwraca liczbę znaków w obiekcie TextSnapshot.


TextSnapshot getSelected [AS 2]

Zwraca wartość logiczną, określającą, czy obiekt TextSnapshot zawiera zaznaczony tekst w określonym przedziale.


TextSnapshot getSelectedText [AS 2]

Zwraca ciąg znaków, który zawiera wszystkie znaki określone przez korespondującą metodę TextSnapshot.setSelected() .


Poprzednia <<| 69/81 |>> Następna
69:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors