Loading:

Microphone setGain [AS 2]

Ustawia przedrostek mikrofonu, który jest ilością wzmocnienia mikrofonu przed transmitowaniem go.


Microphone setRate [AS 2]

Ustawia tempo, w kHz, na którym mikrofon powinien wychwytywać dźwięk.


Microphone setSilenceLevel [AS 2]

Ustawia minimalny pułap poziomu oraz czas, który powinien być brany pod uwagę, gdy mikrofon nie spełnia dźwiękowych poziomowych oraz czasowych pułapów.


Microphone setUseEchoSuppression [AS 2]

Określa, czy tłumienie echa ma być włączone do audio kodera.


Microphone silenceLevel [AS 2]

Liczba określająca ilość potrzebnego dźwięku aby zaktywować mikrofon oraz wywołać Microphone.onActivity(true).


Microphone silenceTimeOut [AS 2]

Wartość liczbowa reprezentująca liczbę milisekund pomiędzy czasem wykrycia zatrzymania odbierania dźwięków z mikrofonu oraz czasem wywołania funkcji Microphone.onActivity(false) .


Microphone useEchoSuppression [AS 2]

Wartość logiczna; wskazuje TRUE jeśli tłumienie echa jest włączone, lub FALSE w innym wypadku.


MMExecute() [AS 2]

Umożliwia wydanie Flash JavaScript API (JSAPI) polecenia ActionScript.


Mouse addListener [AS 2]

Rejestruje obiekt odbierający zdarzenia dla onMouseDown, onMouseMove, onMouseUp, oraz onMouseWheel słuchaczy.


Mouse hide [AS 2]

Ukrywa kursor myszki w pliku SWF.


Mouse onMouseDown [AS 2]

Wykonuje się, gdy przycisk myszki zostaje naciśnięty.


Mouse onMouseMove [AS 2]

Wykonuje się, gdy myszka się porusza.


Mouse onMouseUp [AS 2]

Wykonuje się, gdy przycisk myszki zostaje zwolniony.


Mouse onMouseWheel [AS 2]

Wykonuje się, gdy kółko myszki zostaje uruchomione.


Mouse removeListener [AS 2]

Usuwa obiekt, który buł wcześniej zarejestrowany przez addListener().


Mouse show [AS 2]

Wyświetla kursor myszki w pliku SWF.


Poprzednia <<| 40/81 |>> Następna
40:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors