Loading:

String lastIndexOf [AS 2]

Wyszukuje ciąg znaków od prawej do lewej oraz zwraca index ostatnio wystąpionego wyniku wartość znalezionego przed startIndex w środku wywołanego ciągu znaków.


String length [AS 2]

Liczba określającą ilość znaków w określonym obiekcie String.


String slice [AS 2]

Zwraca ciąg znaków, który zawiera znak start oraz wszystkie znaki do tego punktu, ale nie włączając znaku koniec.


String split [AS 2]

Rozdziela obiekt String na klika części, po przez łamanie ich, kiedy parametr ogranicznik wystąpi oraz zwraca tablicę podzielonych ciągów.


String substr [AS 2]

Zwraca znaki w ciągu znaków z indeksy określonego przez start parametr przez liczb,e znaków określonych przez dlugosc parametr.


String substring [AS 2]

Zwraca ciąg znaków obejmujący znaki pomiędzy określonymi punktami przez parametry start oraz koniec .


String toLowerCase [AS 2]

Zwraca kopię danego ciągu znaków, w formie dużych liter przekonwertowanych na małe litery.


String toString [AS 2]

Zwraca właściwości obiektu jako ciągi znaków, nie zwracając uwagę, czy właściwości są ciągami znaków.


String toUpperCase [AS 2]

Zwraca kopię danego ciągu znaków, w formie małych liter przekonwertowanych na duże litery.


String valueOf [AS 2]

Zwraca prymitywną wartość instancji klasy String.


String() [AS 2]

Zwraca ciąg reprezentacji określonych parametrów, jak opisano w poniższej liście:


StyleSheet clear [AS 2]

Usuwa wszystkie style z określonego obiektu StyleSheet.


StyleSheet getStyle [AS 2]

Zwraca kopię obiektu styli dołączonych do określonego stylu (nazwa).


StyleSheet getStyleNames [AS 2]

Zwraca tablicę zawierającą nazwy (jako ciągi znaków) wszystkich zarejestrowanych arkuszy stylów.


StyleSheet load [AS 2]

Rozpoczyna ładowanie pliku CSS do obiektu StyleSheet.


StyleSheet onLoad [AS 2]

Wywołuje się, gdy operacja load() jest zakończona.


Poprzednia <<| 62/81 |>> Następna
62:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors