Loading:

MovieClipLoader onLoadStart [AS 2]

Wywołuje się, gdy rozpoczyna się ładowanie pliku.


MovieClipLoader removeLoader [AS 2]

Usuwa słuchacza używanego do odbierania zdarzeń dla tejklasy.


MovieClipLoader unloadClip [AS 2]

Usuwa klip filmowy, który był załadowany przez użycie MovieClipLoader.loadClip().


Nadawanie szerokości i wysokości dla obiektu Sprite w ActionScript 3

Przy nadawaniu na nowo powstały obiekt typu Sprite wysokości i szerokości (width, height) obiekt znika ze sceny, dlaczego się tak dzieje?


NETConnection connect [AS 2]

Otwiera lokalne połączenie, za pomocą którego możesz odtwarzacz video (FLV) pliki z adresu HTTP lub z lokalnego miejsca w systemie.


NetStream bufferLength [AS 2]

Zwraca liczbę sekund aktualnych zawartych w bufforze.


NetStream bufferTime [AS 2]

Zwraca liczbę sekund przyporządkowanych do bufera przez NetStream.setBufferTime().


NetStream bytesLoaded [AS 2]

Zwraca liczbę bajtów danych, które zostały załadowane do odtwarzacza.


NetStream bytesTotal [AS 2]

Zwraca totalny rozmiar w bajtach ładowanego pliku.


NetStream checkPolicyFile [AS 2]

Określa czy Flash Player powinien próbować ściągnąć cross-domenową politykę plików od załadowanego pliku FLV serwera przed rozpoczęciem wczytywania tego obiektu.


NetStream close [AS 2]

Zatrzymuje odtwarzanie wszystkich danych przez strumień, ustawia właściwość NetStream.time na 0, oraz przygotowuje źródło do kolejnego użycia.


NetStream currentFps [AS 2]

Zwraca liczbę klatek na sekundę do wyświetlenia.


NetStream onCuePoint [AS 2]

Wywołuje się, gdy osadzony punkt sygnałowy zostanie osiągnięty podczas odtwarzania pliku FLV.


NetStream onMetaData [AS 2]

Wywołuje się, gdy Flash Player odbierze opisaną informację osadzoną w odtwarzanym pliku FLV.


NetStream onStatus [AS 2]

Wywołuje się za każdym razem, gdy zmienia się status lub błąd jest wysyłany dla obiektu NetStream.


NetStream pause [AS 2]

Wstrzymuje oraz wznawia odgrywany plik źródłowy.


Poprzednia <<| 48/81 |>> Następna
48:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors