Loading:

Rectangle right [AS 2]

Zwraca sumę właściwości x oraz width .


Rectangle setEmpty [AS 2]

Ustawia wszystkie właściwości obiektów Rectangle na 0.


Rectangle size [AS 2]

Zwraca wielkość obiektu Rectangle, wyrażoną jako obiekt Point z wartościami właściwości: width oraz height.


Rectangle top [AS 2]

Zwraca współrzędną y lewego-górnego rogu prostokąta.


Rectangle topLeft [AS 2]

Zwraca lokację lewego-górnego rogu obiektu Rectangle, określonego przez wartości x oraz y .


Rectangle toString [AS 2]

Buduje oraz zwraca ciąg znaków, który wyświetla listę poziomej i pionowej pozycji oraz wysokość i szerokość obiektu Rectangle.


Rectangle union [AS 2]

Dodaje dwa prostokąty, do stworzenia nowego obiektu Rectangle, przez wypełnianie poziomej i pionowej przestrzeni pomiędzy obydwoma prostokątami.


Rectangle width [AS 2]

Zwraca szerokość prostokąta, w pikselach.


Rectangle x [AS 2]

Zwraca współrzędną x lewego-górnego rogu prostokąta.


Rectangle y [AS 2]

Zwraca współrzędną y lewego-górnego rogu prostokąta.


Reklama Flash - dynamiczny baner na stronie [AS + JS]

Skrypt wyświetla film flash jako baner reklamowy, źródło pliku SWF umieszczamy dla zmiennej swfURL dodając co nazwie pliku Flash


Reklama Flash - rozwijający się baner po najechaniu na stronie [AS + JS]

Skrypt wyświetla najpierw miniaturkę filmu flash potem się rozwija w odpowiednim kierunku.


removeMovieClip()

Usuwa poprzednio utworzoną kopię klonu klipu filmowego. W przypadku użycia metody nie musisz dodatkowo określać celu (obiektu).


Robienie zdjęć obiektów Flash - print screen - ActionScript 3

Funkcja tworzy zrzut ekranu z filmu Flasha, zapisuje go jako BitmapData i zwraca ten obiekt. Jako parametr, ta funkcja przyjmuje każdy obiekt który jest aktualnie wyświetlany na ekranie, na przykład MC lub cały Stage.


Rodzaje pól tekstowych we Flashu

Flash umożliwia wstawianie tekstu w pola tekstowe na różne sposoby. Często jeden projekt zaiwera różne rodzaje tekstu - każdy z typów stosowany jest w specyficzny sposób.


Rotator banerów flash

Skrypt zmienia baner flash co 20 sekund.


Poprzednia <<| 56/81 |>> Następna
56:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors