Loading:

Rotator zdjęć oraz banerów w ActionScript 3 - wersja podstawowa

Skrypt tworzy gotowy rotator banerów Flash, obrazy są pobierane z pliku XML, oraz co każde 3 sekundy następują przejścia.


Różnice pomiędzy ActionScript 2.0, a ActonScript 3.0 - lista zmodyfikowanych metod

Poniższy link zawiera wszystkie zmiany jakie zaszły w kewsti nazwy metod oraz ich lokalizacji względem AS2, a AS3:


Różnice pomiędzy typami uint, int oraz Number

Czym się różnią uint, int i Number oraz kiedy i gdzie powinno się je używać.


Rozwiązywanie równań z jedną niewiadomą - [ AS3 ]

Skrypt rozwiązuje zadania matematyczne z jedną niewiadomą [ x ], bazując na wynikach pełnych liczb, z jedną liczbą po przecinku oraz w formie typu 6/7 jeśli odpowiedź ma więcej niż jedną liczbę po przecinku.


Rysowanie linii w ActionScript 3

Skrypt rysuje linie, gdy użytkownik naciśnie oraz przytrzyma klawisz myszy.


Rzucanie obiektem po scenie, z różnymi siłami + grawitacja ActionScript 3

Skrypt tworzy obiekt kuli, którą za pomocą kliknięcia, przesunięcia jej i zwolnienia klawisza myszy za symuluje efekt rzucania. Siła grawitacji również została tutaj nadana jako wektor jednostajny.


Scroll zawsze na dole, podczas dodawania tekstu - AS3

Bardzo przydatna rzeczy kiedy budujemy własny chat w AS lub dodajemy tekst do Pola tekstowego.


Security allowDomain [AS 2]

Pozwala plikom SWF oraz HTML w identyfikowaniu dostępu domen obiektów oraz zmiennych w pliku SWF, który zawiera wywołanie allowDomain().


Security allowInsecureDomain [AS 2]

Pozwala pliką SWF oraz HTML w określaniu dostępu do domen obiektów oraz zmiennych w wywołanym pliku SWF, który jest hostowany na protokole HTTPS.


Security loadPolicyFile [AS 2]

Wczytuje plik prywatności cross-domain z lokalizacji określonej przez parametr url .


Security sandboxType [AS 2]

Wskazuje typ pudełka bezpieczeństwa, w którym jest wywołujący plik SWF jest operowany.


Selection addListener [AS 2]

Rejestruje słuchacza obiekt, który wysłuchuje kiedy zmieniono skupienie pola wejściowego.


Selection getBeginIndex [AS 2]

Zwraca index z początku wybierania skupienia (pierwszy element z listy skupienia).


Selection getCaretIndex [AS 2]

Zwraca index aktualnie świecącego się punktu pozycji.


Selection getEndIndex [AS 2]

Zwraca index z końca wybierania skupienia (ostatni element z listy skupienia).


Selection getFocus [AS 2]

Zwraca ciąg znaków określający, ścieżkę do obiektu, który posiada skupienie.


Poprzednia <<| 57/81 |>> Następna
57:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors