Loading:

FileReference onSelect [AS 2]

Wywołuje się, gdy użytkownik wybierze plik w oknie dialogowym.


FileReference onUploadCompleteData [AS 2]

Wywołuje się, po otrzymanych danych od serwera, zaraz po zakończeniu wysyłania.


FileReference postData [AS 2]

Zwraca parametry POST do operacji wysyłania lub pobierania.


FileReference removeListener [AS 2]

Usuwa słuchacza dla obiektu, aby nie otrzymywał dalszych notyfikacji.


FileReference size [AS 2]

Zwraca wielkość pliku na dysku w bajtach.


FileReference type [AS 2]

Zwraca typ pliku na dysku.


FileReference upload [AS 2]

Rozpoczyna wysyłanie wybranego pliku przez użytkownika do zdalnego serwera.


FileReferenceList addListener [AS 2]

Rejestruje obiekt do odbierania notyfikacji o zdarzeniach dla obiektu FileReferenceList.


FileReferenceList browse [AS 2]

Wyświetla w oknie dialogowym tylko rozszerzenia plików, które zostały sprecyzowane w argumencie.


FileReferenceList fileList [AS 2]

Określa tablicę obiektów klasy FileReference.


FileReferenceList onCancel [AS 2]

Wywołuje się, gdy użytkownik anuluje wybieranie pliku w oknie dialogowym.


FileReferenceList onSelect [AS 2]

Wywołuje się, gdy użytkownik wybierze już jeden lub wiele plików do wysłania w oknie dialogowym.


FileReferenceList removeListener [AS 2]

Usuwa słuchacza dla obiektu, aby nie otrzymywał dalszych notyfikacji.


Flash + JavaScript i parametr allowScriptAccess always

Jak wywołać funkcje JavaScript we flash:


Flash ActionScript i JavaScript HTML Wywoływanie JavaScript we Flash

Odpalenie kodu javascript we Flash jest bardzo proste wystarczy prosty kod Actionsctipt i parametr allowScriptAccess:


FlashVars addRequestHeader [AS 2]

Dodaje lub modyfikuje żądanie HTTP nagłówków (jak np Content-Type lub SOAPAction) wysłane z akcjami POST


Poprzednia <<| 21/81 |>> Następna
21:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors