Loading:

TextField html [AS 2]

Flaga określająca, czy pole tekstowe reprezentuje kod HTML.


TextField htmlText [AS 2]

Jeśli pole tekstowe est HTML polem tekstowym, wtedy ta właściwość zawiera reprezentację znaczników HTML, tego pola tekstowego.


TextField length [AS 2]

Określa liczbę znaków w polu tekstowym.


TextField maxChars [AS 2]

Określa maksymalną liczbę znaków, która może się pomieścić w polu tekstowym.


TextField maxhscroll [AS 2]

Określa maksymalną wartość TextField.hscroll.


TextField maxscroll [AS 2]

Określa maksymalna wartość TextField.scroll.


TextField menu [AS 2]

Załącza obiekt ContextMenu z polem tekstowym moj_txt.


TextField mouseWheelEnabled [AS 2]

Wartość logiczna określająca, czy Flash Player powinien automatycznie przewijać wielo-liniowe pola tekstowe,


TextField multiline [AS 2]

Określa, czy pole tekstowe jest wielo-liniowym polem tekstowym.


TextField onChanged [AS 2]

Wywołuje się, gdy zawartość pola tekstowego się zmienia.


TextField onKillFocus [AS 2]

Wywołuje się, gdy pole tekstowe traci skupienie klawiatury.


TextField onScroller [AS 2]

Wywołuje się, gdy jedno z pól tekstowych zmienia właściwość scroll.


TextField onSetFocus [AS 2]

Wywołuje się, gdy pole tekstowe odbiera skupienie klawiatury.


TextField password [AS 2]

Określa, czy pole tekstowe jest pole do wprowadzania hasła użytkownika.


TextField removeListner [AS 2]

Usuwa słuchacza dla obiektu, aby nie otrzymywał dalszych powiadomień.


TextField removeTextField [AS 2]

Usuwa pole tekstowe.


Poprzednia <<| 65/81 |>> Następna
65:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors