Loading:

Date setUTCFullYear [AS 2]

Ustawia rok dla określonego obiektu Date, bazując na czasie uniwersalnym, oraz zwraca nowy czas w milisekundach.


Date setUTCHours [AS 2]

Ustawia godzine dla określonego obiektu Date, bazując na czasie universalnym, oraz zwraca nowy czas w milisekundach.


Date setUTCMilliseconds [AS 2]

Ustawia milisekundy dla określonego obiektu Date, bazując na czasie universalnym, oraz zwraca nowy czas w milisekundach.


Date setUTCMinutes [AS 2]

Ustawia minuty dla określonego obiektu Date, bazując na czasie universalnym, oraz zwraca nowy czas w milisekundach.


Date setUTCMonth [AS 2]

Ustawia miesiąc, oraz opcjonalnie dzień dla określonego obiektu Date, bazując na czasie universalnym, oraz zwraca nowy czas w milisekundach.


Date setUTCSeconds [AS 2]

Ustawia sekundy dla określonego obiektu Date, bazując na czasie universalnym, oraz zwraca nowy czas w milisekundach.


Date setYear [AS 2]

Ustawia rok dla określonego obiektu Date, bazując na czasie lokalnym, oraz zwraca nowy czas w milisekundach.


Date toString [AS 2]

Zwraca wartość String dla określonego obiektu date w odpowiednim zrozumiałym formacie.


Date UTC [AS 2]

Zwraca liczbę milisekund pomiędzy północą 1 Stycznia 1970roku, uniwersalnego czasu pomiędzy czasem określonym w parametrze.


Date valueOf [AS 2]

Zwraca liczbę w milisekundach, od 1 Stycznia 1970 roku, uniwersalnego czasu, do tego obiektu Date.


Deaktywacja poprzedniego elementu na zdarzenie MouseEvent.CLICK w AS3

Podany przykład pokazuje jak zaznaczyć aktualnie naciśnięty element oraz zdeaktywować poprzednio zaznaczony.


Definiowanie interfejsu - szablon dla innych klas - interface , implements [AS 2]

Interface jest to szkielet, bądź struktura dla innych klas które używają tej klasy jako interfejs.


Definiowanie oraz dostęp do nowych metod dla obiektu w locie - kontroler dynamic [AS 2]

Kontroler definiuję określona klasę, czy jej obiekty będą mogły przybierać nowe metody podczas uruchomienia skryptu (dynamiczna klasa), czy też nie.


Deklaracja klas w ActionScript - class [AS 2]

Klasa jest to komponent programowania zorientowanego obiektowo, dzięki którym można tworzyć obiekty (duplikatów wyniku klas, coś na wzór klonów klipów filmowych).


Deklarowanie dostępu do zmiennych - private oraz public [AS 2]

Pisząc skrypty w ActionScript bazując na obiektach oraz klasach, możemy deklarować dostęp każdej zmiennej. Aby to zrobić należy umieścić słowo 'private' lub 'public' tuż przed nazwą zmiennej.


Deklarowanie statycznych funkcji oraz zmiennych w klasach - static [AS 2]

Kontroler static stosuje się do deklarowania zmiennych lub funkcji, które mają być zapamiętywane nie w obiektach, ale w klasach tych obiektów.


Poprzednia <<| 16/81 |>> Następna
16:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors