Loading:

TextField type [AS 2]

Określa typ tekstu dla pola tekstowego.


TextField variable [AS 2]

Określa nazwę zmiennej, która jest załączona do tego pola tekstowego.


TextField wordWrap [AS 2]

Wartość logiczna określająca, czy pole tekstowego posiada zawijanie słów.


TextField _alpha [AS 2]

Ustawia lub odzyskuje wartość kanału alpha przezroczystości pola tekstowego.


TextField _height [AS 2]

Wysokość pola tekstowego, podana w pikselach.


TextField _highquality [AS 2]

Określa poziom wygładzenia nadany na aktualny plik SWF.


TextField _hscroll [AS 2]

Określa, aktualną poziomową przewijaną pozycję.


TextField _name [AS 2]

Określa nazwę instancji pola tekstowego.


TextField _parent [AS 2]

Referencja do klipu filmowego lub obiektu, który zawiera aktualne pole tekstowe lub obiekt.


TextField _quality [AS 2]

Właściwość (globalna); ustawia lub odzyskuje jakość obróbki grafiki używaną w SWF filmie.


TextField _rotation [AS 2]

Obrót pola tekstowego, podana w stopniach, od jego oryginalnego położenia.


TextField _soundbuftime [AS 2]

Liczba sekund, dźwięku wstępnie załadowanych, przed rozpoczęciem odtwarzania dźwięku strumieniowego.


TextField _target [AS 2]

Określa ścieżkę docelową do instancji pola tekstowego.


TextField _url [AS 2]

Pobiera adres URL pliku SWF, który stworzył dane pole tekstowe.


TextField _visible [AS 2]

Wartość logiczna określająca, czy pole tekstowe moj_txt jest widoczne.


TextField _width [AS 2]

Określa szerokość pola tekstowego, podana w pikselach.


Poprzednia <<| 67/81 |>> Następna
67:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors