Loading:

TextField replaceSel [AS 2]

Zastępuje aktualne zaznaczenie z zawartości nowyTekst parametru.


TextField replaceText [AS 2]

Zastępuje przedział znaków, określony przez startIndex oraz koniecIndex parametry, w określonym polu tekstowych zawartym w parametrze: nowyTekst.


TextField restrict [AS 2]

Określa zbiór znaków, które użytkownik może wpisać do pola tekstowego.


TextField scroll [AS 2]

Określa pionową pozycje tekstu w polu tekstowym.


TextField selectable [AS 2]

Wartość logiczna, określająca, czy pole tekstowego ma możliwość zaznaczenia jego tekstu przez kursor myszki.


TextField setNewTextFormat [AS 2]

Ustawia domyślny nowy format tekstu dla pola tekstowego.


TextField setTextFormat [AS 2]

Nadaje tekstowe formatowanie, określone przez textFormat parametr do części lub całości tekstu w polu tekstowym.


TextField sharpness [AS 2]

Określa ostrość krawędzi znaków w instancji TextField.


TextField styleSheet [AS 2]

Dołącza arkusz styli do pola tekstowego.


TextField tabEnabled [AS 2]

Określa, czy pole tekstowe jest włączone do automatycznego porządku przechodzenia klawiszem TAB.


TextField tabIndex [AS 2]

Pozwala ci na dopasowanie porządku TAB obiektów w pliku SWF.


TextField text [AS 2]

Określa aktualny tekst w polu tekstowym.


TextField textColor [AS 2]

Określa kolor tekstu w polu tekstowym.


TextField textHeight [AS 2]

Określa wysokość pola tekstowego, podaną w pikselach.


TextField textWidth [AS 2]

Określa szerokość pola tekstowego, podaną w pikselach.


TextField thickness [AS 2]

Określa grubość krawędzi znaków w tej instancji TextField.


Poprzednia <<| 66/81 |>> Następna
66



:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors