Loading:

Stage displayState [AS 2]

Ustawia Flash Player na odtwarzanie filmu w pełno-ekranowym trybie, lub bierze Flash Player poza pełno-ekranowy tryb.


Stage height [AS 2]

Właściwość (odczyt-tylko); określająca aktualna wysokość sceny Stage, podaną w pikselach.


Stage onFullScreen [AS 2]

Wywołuje się, gdy film wchodzi lub opuszcza tryb pełno-ekranowy.


Stage onResize [AS 2]

Wywołuje się, gdy Stage.scaleMode jest ustawione na noScale oraz plik SWF jest przeskalowywany.


Stage onResize [AS 2]

Wywołuje się, gdy Stage.scaleMode jest ustawione na noScale oraz plik SWF jest przeskalowywany.


Stage showMenu [AS 2]

Określa, czy pokazać lub ukryć, domyślne wpisy w menu podręcznym (kontekstowym) w Flash Player.


Stage width [AS 2]

Właściwość (odczyt-tylko); określająca aktualna szerokość sceny Stage, podaną w pikselach.


startDrag() [AS 2]

Rozpoczyna operację przeciągania klonu klipu filmowego na scenie. Klip filmowy porusza się z ruchem kursora myszy.


stop()

Zatrzymuje odtwarzanie określonej listwy czasowej.


stopAllSounds()

Zatrzymuje tylko te dźwięki, które były odtwarzane w momencie jej wyłowania.


stopDrag() [AS 2]

Zatrzymuje operację przeciągania, rozpoczętu przez akcję startDrag().


String charAt [AS 2]

Zwraca znak na pozycji, określonej przez parametr index.


String charCodeAt [AS 2]

Zwraca 16-bitową liczbę z przedziału od 0 do 65535, która reprezentuje znak określony przez index.


String concat [AS 2]

Łączy wartość obiektu String z parametrami oraz zwraca nowo sformatowany ciąg znaków;


String fromCharCode [AS 2]

Zwraca ciąg znaków obejmujący znaki reprezentowane przez wartości Unicode w parametrach.


String indexOf [AS 2]

Wyszukuje ciąg znaków oraz zwraca pozycję pierwszego wyniku parametru wartość znalezionego na lub zza startIndex w środku wywołanego ciągu znaków.


Poprzednia <<| 61/81 |>> Następna
61:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors