Loading:

gotoAndPlay()

Przenosi znacznik odtwarzania określonej listwy czasowej do podanej etykiety, klatki lub wyraźenia i rozpoczyna odtwarzanie od nowego miejsca.


gotoAndStop()

Przenosi wskaźnik czasu w określonej listwie czasowej do podanej etykiety, klatki lub wyraźenia i zatrzymuje odtwatrzanie.


GradientBeveFilter type [AS 2]

Umiejscowienie efektu płaskorzeźby na obiekcie.


GradientBevelFilter alphas [AS 2]

Wartości kanałów Alpha przezroczystości dla płaskorzeźby.


GradientBevelFilter angle [AS 2]

Kąt padania filtru, podany w stopniach.


GradientBevelFilter blurX [AS 2]

Ilość rozmycia horyzontalnego.


GradientBevelFilter blurY [AS 2]

Ilość rozmycia pionowego.


GradientBevelFilter clone [AS 2]

Zwraca kopię aktualnego filtru obiektu.


GradientBevelFilter colors [AS 2]

Kolory wypełnienia dla płaskorzeźby.


GradientBevelFilter distance [AS 2]

Dystans nadania płaskorzeźby.


GradientBevelFilter knockout [AS 2]

Wskazuje czy obiekt ma mieć wypełnienie.


GradientBevelFilter quality [AS 2]

Wskazuje liczbę razy nałożenia filtru.


GradientBevelFilter ratios [AS 2]

Tablica umiejscowienia kolorów dla colors właściwości.


GradientBevelFilter strength [AS 2]

Wskazuje intensywność płaskorzeźby.


GradientGlowFilter angle [AS 2]

Kąt padania filtru, podany w stopniach. Dostępne wartości to przedział od 0 do 360 stopni. Domyślnie jest to 45.


GradientGlowFilter blurX [AS 2]

Ilość horyzontalnego rozmycia. Dostępne wartości to przedział od 0 do 255 (punkt płynący). Domyślna wartość to 4.


Poprzednia <<| 24/81 |>> Następna
24:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors