Loading:

MovieClip _currentframe [AS 2]

Zwraca numer klatki. w której aktualnie znajduje się film na listwie czasowej wewnątrz klipu filmowego.


MovieClip _droptarget [AS 2]

Zwraca bezwzględną ścieżkę w notacji ukośnikowej klipu filmowego, w którym ten klip filmowy został usunięty.


MovieClip _droptarget [AS 2]

Zwraca bezwzględną ścieżkę w notacji ukośnikowej klipu filmowego, w którym ten klip filmowy został usunięty.


MovieClip _focusrect [AS 2]

Wartość logiczna, określająca czy klip filmowy posiada żółtą obwódkę, kiedy zostaje mu nadane skupienie po przez klawisz (domyślnie) TAB.


MovieClip _framesloaded [AS 2]

Liczba klatek załadowanych strumieniowo do pliku SWF.


MovieClip _height [AS 2]

Wysokość klipu filmowego, podana w pikselach.


MovieClip _highquality [AS 2]

Określa jakość klipu filmowego:


MovieClip _lockroot [AS 2]

Wartość logiczna, określająca co _root referuje, kiedy plik SWF jest załadowany do klipu filmowego.


MovieClip _name [AS 2]

Nazwa instancji klipu filmowego. (konwencja: nazwa_mc)


MovieClip _parent [AS 2]

Referencja do klipu filmowego lub obiektu, który zawiera aktualny klip filmowy lub obiekt.


MovieClip _quality [AS 2]

Ustawia lub odzyskuje renderingu jakości użytego w pliku SWF.


MovieClip _rotation [AS 2]

Określa obrót klipu filmowego, podaną w stopniach od oryginalnego położenia.


MovieClip _soundbuftime [AS 2]

Określa ilość sekund dla bufora dźwięku, przed odtworzeniem dźwięku.


MovieClip _target [AS 2]

Zwraca ścieżkę celu dla instancji klipu filmowego w notacji ukośnikowej.


MovieClip _totalframes [AS 2]

Łączna liczba wszystkich klatek w klipie filmowym.


MovieClip _url [AS 2]

Wyciąga URL dla SWF, JPEG, GIF, lub pliku PNG z którego klip filmowy został pobrany.


Poprzednia <<| 46/81 |>> Następna
46:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors