Loading:

Dostępne operatory we Flash - Action Script 2.0, 3.0

Opis wszystkich praktycznych operatorów we Flash'u w języku ActionScript 2.0, 3.0


DropShadowFilter alpha [AS 2]

Wartość kanału alpha (przezroczystości) dla cienia.


DropShadowFilter angle [AS 2]

Kąt padania cienia, od 0 do 360 stopni (punkt pływający).


DropShadowFilter blurX [AS 2]

Ilość horyzontalnego rozmycia


DropShadowFilter blurY [AS 2]

Ilość pionowego rozmycia.


DropShadowFilter clone [AS 2]

Zwraca kopię aktualnego filtru obiektu.


DropShadowFilter color [AS 2]

Kolor wypełnienia dla cienia, podany w formie heksadecymalnej 0xRRGGBB.


DropShadowFilter distance [AS 2]

Odległość cienia od obiektu, w pikselach


DropShadowFilter hideObject [AS 2]

Wskazuje czy obiekt oryginalny ma zostać w zupełności ukryty (TRUE).


DropShadowFilter inner [AS 2]

Wskazuje czy cień ma być wewnątrz czy też na zewnątrz od oryginalnego obiektu.


DropShadowFilter knockout [AS 2]

Nadaje efekt przezroczystości oryginalnego obiektu oraz wypełnia go kolorem tła filmu (TRUE).


DropShadowFilter quality [AS 2]

Liczba razy do nałożenia filtru.


DropShadowFilter strength [AS 2]

Intensywność samego cienia rozprzestrzeniania. Im większa wartość tym kolor jest znamionowany mocniej do kontrastu pomiędzy cieniem a tłem. Dostępne wartości to przedział od 0 do 255. Domyślną wartością jest 1.


Drukowanie klipu filmowego Flasha w Internecie [AS 2]

Aby wydrukować poprawnie całą zawartość klipu filmowego w filmie Flasha za pomocą języka ActionScript w wersji 2.0 należy, użyć wbudowanego obiektu o nazwie PrintJob.


duplicateMovieClip()

Tworzy kopię klonu klipu filmowego na obrazie (lub zagnieżdża ją w innym klipie).


Dziedziczenie klas - parametr extends [AS 2]

W programowaniu zorinetowanym obiektowo można zaznaczyć czy jedna klasa będzie dziedziczyła inną czy też nie.


Poprzednia <<| 18/81 |>> Następna
18:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors