Loading:

Object constructor [AS 2]

Referencja do konstruktora funkcji, dla danej instancji obiektu.


Object hasOwnProperty [AS 2]

Określa, czy zdefiniowany obiekt posiada określonej właściwości, czy też nie.


Object isPropertyEnumerable [AS 2]

Określa, czy zdefiniowany obiekt posiada określoną właściwość oraz czy jest ona policzalna.


Object isPrototypeOf [AS 2]

Określa, czy instancja klasy Object jest w łańcuchu prototypu określonego obiektu w parametrze.


Object protorype [AS 2]

Referencja do super klasy tej klasy lub funkcji obiektu.


Object registerClass [AS 2]

Przyłącza symbol klipu filmowego z obiektem klasy ActionScript.


Object toString [AS 2]

Zwraca oraz konwertuje określony obiekt jako ciąg znaków.


Object unwatch [AS 2]

Usuwa zdarzenie, stworzone przez Object.watch() .


Object valueOf [AS 2]

Zwraca prymitywną wartość określonego obiektu.


Object watch [AS 2]

Rejestruje zdarzenie do wykonywania, kiedy określona właściwość obiektu ActionScript zostaje zmieniona.


Object __proto__ [AS 2]

Referencja do właściwości prototype tej klasy (ActionScript 2.0) lub konstruktora funkcji (ActionScript 1.0) użytego do stworzenia obiektu.


Object __resolve [AS 2]

Referencja do zdefiniowanej przez użytkownika funkcji, która jest wywoływana jeśli kod ActionScript odwołuje się do niezdefiniowanej właściwości lub metody.


Object() [AS 2]

Tworzy pusty obiekt, lub konwertuje podaną w argumencie liczbę, ciąg znaków czy wartość logiczną jako obiekt.


Obliczanie odległości pomiędzy dwoma punktami - AS3

Skrypt wyświetla aktualną odległość pomiędzy wyśrodkowanym punktem Sprite oraz kursorem myszki. Tworzy on również linię pomiędzy obydwoma punktami.


Obracanie 3D na osi X i Y obiektów w trójwymiarze [ ActionScript 3 ]

Skrypt tworzy losowo ułożone obiekty Sprite w 3D oraz według pozycji myszki obraca je proporcjonalnie do wychylenia.


Odbicia obiektu piłki w trój wymiarze - bounce 3D [ ActionScript 3 ]

Skrypt pokazuje jak stworzyć efekt odbicia piłki w trzech wymiarach.


Poprzednia <<| 50/81 |>> Następna
50:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors