Loading:

BitmapData.rectangle [AS 2]

Prostokąt, który definiuje wielkość oraz lokalizacje obrazu bitmapowego.


BitmapFilter clone [AS 2]

Zwraca obiekt BitmapFilter, który jest identyczna kopią oryginalnego obiektu BitmapFilter.


BlurFilter blurX [AS 2]

Ilość rozmycia w poziomie. Wartości z przedziału 0 - 255 (możliwe liczby przecinkowe). Domyślna wartość to 4.


BlurFilter blurY [AS 2]

Ustawia ilość rozmycia w pionie.


BlurFilter clone [AS 2]

Zwraca identyczną kopię obiektu filtru rozmycia.


BlurFilter quality [AS 2]

Ustawia ilość nałożenia filtru.


Boolean toString [AS 2]

Zwraca ciąg znaków reprezentujący (TRUE lub FALSE) obiekt Boolean.


Boolean valueof [AS 2]

Zwraca TRUE jeśli prymitywna wartość typu specyficznego obiektu Boolena wynosi TRUE, w innym przypadku zwróci FALSE.


Boolean() [AS 2]

Sprawdza czy wartość podana w parametrze funkcji jest TRUE czy FALSE.


Button blendMode [AS 2]

Opcje mieszania przycisku.


Button cacheAsBitmap [AS 2]

Jeśli ustawiona jest na TRUE, wtedy Flash Player przetrzymuje (cache) wewnętrzną bitmapową reprezentację przycisku w każdym jego stanie.


Button enabled [AS 2]

Wartość logiczna określając aktywność przycisku, czy jest do kliknięcia czy też nie.


Button filters [AS 2]

Pobiera zindeksowaną tablicę zawierająca każdy obiekt filtru, który ma być powiązany z przyciskiem.


Button getDepth [AS 2]

Zwraca numer poziomu zagnieżdżenia aktualnej instancji przycisku.


Button menu [AS 2]

Powiązuje obiekt ContextMenu z instancja przycisku moj_przycisk.


Button scale9Grid [AS 2]

Obszar prostokątny który definiuje dziewięć skalowanych regionów dla przycisku (te same regiony są ukazane jeśli ręcznie chcemy modyfikować kształt obiektu we Flash).


Poprzednia <<| 6/81 |>> Następna
6:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors