Loading:

Efekt animacji łańcucha w ActionScript 3

Przykład ukazuje efekt animacji elementów w jednym łańcuchu, reagującej na pozycję kursora myszy.


Efekt obracającej się karty w Flash CS4 - flip effect [AS 3]

Skrypt pokazuje jak stworzyć efekt obracającej się karty w pozycji poziomej, po najechaniu na obiekt.


Efekt odbicia sprężyny [ spring ] w ActionScript 3

Przykład pokazuje sprężynową animację poruszające się piłki za kursorem myszki.


Efekt odbicia yoyo ~ jojo w ActionScript 3

Przykład ukazuje efekt odbicia yoyo do aktualnej pozycji kursora myszki.


Efekt poruszania się statku kosmicznego za pomocą strzałek - ActionScript 3

Skrypt tworzy obiekt, który zaczyna się poruszać z prędkością wzsrastającą, siła przyspieszanie zależy od ilości naciśnięcia klawisza strzałki.


Efekt pulsacyjnej animacji piłki w ActionScript 3

Skrypt tworzy efekt gładkiego powiększania oraz pomniejszania piłki na scenie, za pomocą Sinusa.


Efekt zamkniętego elementu w pajęczynie [ ActionScript 3 ]

Przykład ukazuje efekt pajęczyny bazującej na trzech obiektach, które utrzymują środkowy czerwony element.


Equalizer muzyczny w ActionScript 3.0

Skrypt tworzy equalizer reagujący na dźwięki muzyki. Posiada on panel kontrolny w klasie Main.AS, który jest ukazany na dole.


Error message [AS 2]

Zawiera wiadomość błędu powiązaną z obiektem klasy Error


Error name [AS 2]

Zwiera nazwę obiektu klasy Error.


Error toString [AS 2]

Zwraca ciąg znaków domyślnie "Error", lub wartość zawartą w Error.message, jeśli jest ona zdefiniowana.


escape() [AS 2]

Funkcja formatuje podany w parametrze argument na postać URL-zakodowanego formatu.


eval() [AS 2]

Dostęp do zmiennych, właściwości, obiektów przez nazwę klipu.


ExternalInterface addCallback [AS 2]

Rejestruje ActionSript metodę, aby było ona dostępną ze środowiska.


ExternalInterface available [AS 2]

Wskazuje czy aktualny odtwarzacz jest w pojemniku, który oferuje zewnętrzny interfejs.


ExternalInterface call [AS 2]

Wywołuje wystawioną funkcje przez środowiska Flash Player, przekazując 0 lub więcej argumentów.


Poprzednia <<| 19/81 |>> Następna
19:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors