Loading:

Capabilities screenResolutionY [AS 2]

Liczba określająca maksymalną pionową rozdzielczość wyświetlacza.


Capabilities serverString [AS 2]

Ciąg liczbowy zakodowany w URL określający każdą właściwość System.capabilities .


Capabilities versin [AS 2]

Ciąg liczbowy zawierający platformę Flash Player'a oraz informację o wersji.


clearInterval()

Kończy wywołania użytej wcześniej funkcji setInterval(), nie jest ona dłużej wykonywana.


clearTimeout() [AS 2]

Anuluje określonym przez funkcje setTimeout () czas opóźnienia dla określonego identyfikatora 'id'.


Color constructor [AS 2]

Tworzy obiekt klasy Color dla określonego klipu filmowego podanego jako parametr.


Color getRGB [AS 2]

Zwraca kombinacje kolorów R+G+B aktualnie zawierająca przez color obiekt.


Color getTransform [AS 2]

Zwraca wartość transformacyjną, ustawioną przez Color.setTransform() .


Color setRGB [AS 2]

Określa kolor w specyfikacji RGB dla obiektu Color.


Color setTransform [AS 2]

Ustawia informację o kolorze transformacyjnym dla obiektu Color.


Color() [AS 2]

Obiekt steruje kolorem klipu filmowego.


ColorMatrixFilter clone() [AS 2]

Zwraca kopię aktualnego filtru obiektu typu ColorMatrixFilter.


ColorMatrixFilter matrix() [AS 2]

Tablica 20 elementowa dla koloru transformacji 4x5.


ColorTransform alphaMultiplier [AS 2]

Wartość decymalna, która jest mnożona przez wartość kanału alpha.


ColorTransform alphaOffset [AS 2]

Liczba z przedziału -255 do 255, która zostaje dodana do kanału Alpha, po tym gdy zostaje pomnożona przez alphaMultiplier.


ColorTransform blueMultiplier [AS 2]

Wartość decymalna, która jest mnożona przez wartość kanału niebieskiego.


Poprzednia <<| 11/81 |>> Następna
11:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors