Loading:

Pasek ładowania filmu Flash - Loading, Progress Bar [AS 2]

Skrypt tworzy animację rozciągania się paska postępu o nazwie pasek_mc który jest długością wprost proporcjonalny do załadowanego procentu filmu.


Pętle w ActionScript: Kontroler break [AS 2]

Kontroler break może być użyty w każdej dostępnej pętli w ActionScript 2 (do while, while, for, for in).


Pętle w ActionScript: Kontroler continue [AS 2]

Kontroler działa tylko dla pętl we Flashu, przekazuje on pętli, żeby zatrzymała się w miejscu gdzie wystąpił continue; oraz aby przeszła do następnego warunku w kolejce ignorując podany.


Pętle w ActionScript: Pętla do while [AS 2]

Pętla do..while najpierw wykonuje kod zawarty w pętli do, dopiero potem sprawdza czy określony warunek został spełniony, jeśli tak jest, wtedy kończy wykonywanie pętli.


Pętle w ActionScript: Pętla for in [AS 2]

Pętla for..in wyknuje najpierw warunek a potem wykonuje kod zawarty między nawiasami klamrowymi.


Pętle w ActionScript: Pętla for [AS 2]

Na początku potrzeba zdeklarować początkową wartość (zmienna), potem, sprawdzany jest warunek..


Pętle w ActionScript: Pętla while [AS 2]

Jest to najprostsza pętla (pod względem składniowym) w języku ActionScript 2.0.


Pełny rozmiar okna filmu Flasha - FullScreen Flash ActionScript 3

Artykuł pokazuje jak stworzyć zdarzenie MouseEvent.CLICK które powoduje pełny rozmiar okna filmu Flash oraz powrót do wcześniejszego trybu.


play()

Rozpoczyna odtwarzanie określonej listwy czasowej od aktualnej pozycji.


Pobieranie nazwy klasy bazowej dla danego obiektu - getClass [ AS 3 ]

Skrypt tworzy funkcję dla klasy, o nazwie getClass(obiekt), która przyjmuje dowolny obiekt przekazany oraz zwraca bazową nazwę klasy tego elementu.


Podążany obiekt za kursorem myszy z wygładzeniami - easing AS3

Skrypt tworzy efekt podążającego obiektu za kursorem myszki użytkownika po scenie, dodatkowo z ładnym wygładzeniem animacji.


Point add [AS 2]

Dodaje współrzędne innego punktu do współrzędnych nowo stworzonego punktu.


Point clone [AS 2]

Tworzy kopię tego obiektu Point.


Point distance [AS 2]

Zwraca dystans pomiędzy pt1, a pt2.


Point equals [AS 2]

Określa, czy punkty są równe.


Point interpolate [AS 2]

Określa punkt pomiędzy dwoma określonymi punktami.


Poprzednia <<| 52/81 |>> Następna
52:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors