Loading:

createTextField()

Dodaje nowy obiekt TextField (czyli dynamiczne lub wejściowe pole tekstowe) do obiektu MovieClip (klipu filmowego).


CustomActions get [AS 2]

Odczytuje zawartość własnej definicji akcji XML w pliku przekazanym w argumencie.


CustomActions install [AS 2]

Instaluje nową własną definicję akcji XML w pliku przekazanym w argumencie.


CustomActions list [AS 2]

Zwraca tablicę obiektów zawierającą nazwy wszystkich własnych akcji, które są zarejestrowane we Flash'u autoryzowany narzędziu.


CustomActions uninstall [AS 2]

Usuwa własną definicję akcji XML w pliku przekazanym w argumencie.


Data setHours [AS 2]

Ustawia godziny dla obiektu Date, bazując na czasie lokalnym, oraz zwraca nowy czas w milisekundach.


Date getDate [AS 2]

Zwraca dzień miesiąca (liczbę od 1 do 31) od określonego obiektu Date, bazując na czasie lokalnym.


Date getDay [AS 2]

Zwraca dzień tygodnia (liczbę od 0 dla Niedzieli do 6 dla Soboty) od określonego obiektu Date, bazując na czasie lokalnym.


Date getDay [AS 2]

Zwraca dzień tygodnia (liczbę od 0 dla Niedzieli do 6 dla Soboty) od określonego obiektu Date, bazując na czasie lokalnym.


Date getFullYear [AS 2]

Zwraca pełny rok (4 cyfrowy format np 2009) od określonego obiektu Date, bazując na czasie lokalnym.


Date getHours [AS 2]

Zwraca godzinę (liczbę od 0 do 23) od określonego obiektu Date, bazując na czasie lokalnym.


Date getMilliseconds [AS 2]

Zwraca milisekundy (liczba od 0 do 999) od określonego obiektu Date, bazując na czasie lokalnym.


Date getMinutes [AS 2]

Zwraca minuty (liczbę od 0 do 59) od określonego obiektu Date, bazując na czasie lokalnym.


Date getMonth [AS 2]

Zwraca miesiąc (0 dla Stycznia, 11 dla Grudnia) od określonego obiektu Date, bazując na czasie lokalnym.


Date getSeconds [AS 2]

Zwraca sekundy (liczba od 0 do 59) od określonego obiektu Date, bazując na czasie lokalnym.


Date getTime [AS 2]

Zwraca liczbę milisekund od północy 1 Stycznia 1970, uniwersalny czas dla określonego obiektu Date.


Poprzednia <<| 13/70 |>> Następna
13:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors