Loading:

Zdarzenie ActionScript - onKeyDown [AS 2]

Wykonuje się kiedy dany przycisk z klawiatury jest naciśnięty.


Zdarzenie ActionScript - onKeyUp [AS 2]

Wykonuje się kiedy dany przycisk z klawiatury zostaje zwolniony.


Zdarzenie ActionScript - onKillFocus [AS 2]

Wykonuje kiedy przycisk traci skupienie klawiatury.


Zdarzenie ActionScript - onPress [AS 2]

Wykonuje kiedy przycisk jest naciśnięty.


Zdarzenie ActionScript - onRelease [AS 2]

Wykonuje kiedy przycisk zostaje zwolniony na obiekcie.


Zdarzenie ActionScript - onReleaseOutside [AS 2]

Wykonuje kiedy przycisk zostaje naciśnięty oraz zwolniony poza obiektem naciśniętym.


Zdarzenie ActionScript - onRollOut [AS 2]

Wykonuje kiedy kursor zjedzie poza obszar przycisku.


Zdarzenie ActionScript - onRollOver [AS 2]

Wykonuje kiedy kursor wjedzie na obszar przycisku.


Zdarzenie ActionScript - onSetFocus [AS 2]

Wykonuje kiedy przycisk zyskuje skupienie klawiatury.


_accProps() [AS 2]

Pozwala określić i zmienić dostęp do pliku SWF, klipu filmowego, przycisku, dynamicznych oraz wejściowych pól tekstowych.


_alpha [AS 2]

Stopień krycia (odwrotność przezroczystości) klipu filmowego lub filmu.


_currentframe [AS 2]

Zwraca numer klatki (to znaczy klatkę, w której aktualnie znajduje się wskaźnik czasu podczas odtwarzania filmu).


_droptarget [AS 2]

Zwraca nazwę (w notacji ukośnikowej) ostatniego klipu filmowego, na który został upuszczony przeciągany klip.


_focusrect [AS 2]

Wartość logiczna określająca, czy przy przechodzeniu pomiedzy przyciskami za pomocą klawisza Tab pojawia się żółta ramka.


_framesloaded [AS 2]

Zwraca liczbę ujęć (klatek) klipu filmowego lub filmu, których dane znajdują się już w pamięci.


_global [AS 2]

Określa lokalizację zmiennych, niezależnie od listwy czasowej. Zmienne globalne dostepne są z dowolnego obiektu lub listwy czasowej.


Poprzednia <<| 68/70 |>> Następna
68:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors