Loading:

Point equals [AS 2]

Określa, czy punkty są równe.


Point interpolate [AS 2]

Określa punkt pomiędzy dwoma określonymi punktami.


Point length [AS 2]

Zwraca długość segmentu liniowego od (0,0) do tego punktu.


Point normalize [AS 2]

Skaluje segmentu liniowego pomiędzy (0,0) oraz aktualnym punktem do zbioru długości.


Point offset [AS 2]

Miejsce odliczania obiektu Point przez określoną wartość.


Point polar [AS 2]

Konwertuje parę biegunowych współrzędnych do współrzędnych Kartezjańskich punktu.


Point substract [AS 2]

Odejmuje współrzędne innego punktu od współrzędnych tego punktu, aby stworzyć nowy punkt.


Point toString [AS 2]

Zwraca ciąg znaków zawierający wartości x oraz y współrzędnych.


Point x [AS 2]

Zwraca współrzędną x tego punktu.


Point y [AS 2]

Zwraca współrzędną y tego punktu.


Pole z bieżącą datą Flash cs4 Action script 2.0

Jak szybko utworzyć pole z bieżącą datą - oto odpowiedź.


Poruszanie dowolnym elementem po oknie przegladarki [AS 3]

Stworzymy obiekt który będziemy mogli przesuwać w dowolne miejsce na naszej stronie, skorzystamy z opcji start/stopDrag.


prevFrame()

Przenosi wskaźnik czasu w określonej listwie czasowej do poprzedniej klatki.


prevScene()

Akcja powoduje przejście do poprzedniej sceny.


print() [AS 2]

Drukuje obiekt podany jako pierwszy argument funkcji, biorąc również pod uwagę obszar (drugi parametr).


printAsBitmap() [AS 2]

Drukuje obiekt podany jako pierwszy argument funkcji, biorąc również pod uwagę obszar (drugi parametr).


Poprzednia <<| 47/70 |>> Następna
47:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors