Loading:

MovieClip onMouseMove [AS 2]

Wywołuje się, gdy kursor myszy się porusza.


MovieClip onMouseUp [AS 2]

Wywołuje się, gdy klawisz myszy zostaje zwolniony.


MovieClip onPress [AS 2]

Wywołuje się, gdy użytkownik kliknie myszką nad klipem filmowym.


MovieClip onRelease [AS 2]

Wywołuje się, gdy użytkownik zwolni przycisk myszy nad klipem filmowy.


MovieClip onReleaseOutside [AS 2]

Wywołuje się, gdy użytkownik naciśnie przycisk myszy nad obiektem, oraz go zwolni poza klipem filmowym.


MovieClip onRollOut [AS 2]

Wywołuje się, gdy użytkownik zjedzie z obszaru klipu filmowego.


MovieClip onRollOver [AS 2]

Wywołuje się, gdy użytkownik najedzie na obszar klipu filmowego.


MovieClip onSetFocus [AS 2]

Wywołuje się, gdy klip filmowy uzyska skupienie klawiatury.


MovieClip onUnload [AS 2]

Wywołuje się, gdy pierwsza klatka klipu filmowego jest usunięta z listwy czasowej.


MovieClip opaqueBackground [AS 2]

Kolor krycia klipu filmowego (nie przezroczysty) tła, określony w formie RGB heksadecymalnej.


MovieClip play [AS 2]

Rozpoczyna odtwarzanie listwy czasowej od aktualnej pozycji w klipie filmowym.


MovieClip prevFrame [AS 2]

Przenosi odtwarzanie filmu do poprzedniej klatki oraz zatrzymuje ją.


MovieClip removeMovieClip [AS 2]

Usuwa instancję klipu filmowego stworzonego przez użycie: duplicateMovieClip(), MovieClip.duplicateMovieClip(), MovieClip.createEmptyMovieClip(), lub MovieClip.attachMovie().


MovieClip scale9Grid [AS 2]

Obszar prostokątny, określający dziewięć skalujących regionów dla klipu filmowego.


MovieClip scrollRect [AS 2]

Właściwość scrollRect pozwala ci na szybkie przewijanie zawartości klipu filmowego oraz posiadać okno wyświetlające większą treść.


MovieClip setMask [AS 2]

Nadaje maskę (mc) dla danego klipu filmowego.


Poprzednia <<| 40/70 |>> Następna
40:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors