Loading:

DropShadowFilter knockout [AS 2]

Nadaje efekt przezroczystości oryginalnego obiektu oraz wypełnia go kolorem tła filmu (TRUE).


DropShadowFilter quality [AS 2]

Liczba razy do nałożenia filtru.


DropShadowFilter strength [AS 2]

Intensywność samego cienia rozprzestrzeniania. Im większa wartość tym kolor jest znamionowany mocniej do kontrastu pomiędzy cieniem a tłem. Dostępne wartości to przedział od 0 do 255. Domyślną wartością jest 1.


duplicateMovieClip()

Tworzy kopię klonu klipu filmowego na obrazie (lub zagnieżdża ją w innym klipie).


Error message [AS 2]

Zawiera wiadomość błędu powiązaną z obiektem klasy Error


Error name [AS 2]

Zwiera nazwę obiektu klasy Error.


Error toString [AS 2]

Zwraca ciąg znaków domyślnie "Error", lub wartość zawartą w Error.message, jeśli jest ona zdefiniowana.


escape() [AS 2]

Funkcja formatuje podany w parametrze argument na postać URL-zakodowanego formatu.


eval() [AS 2]

Dostęp do zmiennych, właściwości, obiektów przez nazwę klipu.


ExternalInterface addCallback [AS 2]

Rejestruje ActionSript metodę, aby było ona dostępną ze środowiska.


ExternalInterface available [AS 2]

Wskazuje czy aktualny odtwarzacz jest w pojemniku, który oferuje zewnętrzny interfejs.


ExternalInterface call [AS 2]

Wywołuje wystawioną funkcje przez środowiska Flash Player, przekazując 0 lub więcej argumentów.


FileReference addListener [AS 2]

Rejestruje obiekt do odbierania notyfikacji o zdarzeniach dla obiektu FileReference.


FileReference browse [AS 2]

Wyświetla w oknie dialogowym tylko rozszerzenia plików, które zostały sprecyzowane w argumencie.


FileReference cancel [AS 2]

Zatrzymuje każda operację wysyłania lub pobierania plików dla obiektu FileReference.


FileReference creationDate [AS 2]

Zwraca datę utworzenia pliku na dysku.


Poprzednia <<| 17/70 |>> Następna
17:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors