Loading:

MovieClip getBytesLoaded [AS 2]

Zwraca liczbę bajtów załadowanych (źródłowo) dla klipu filmowego.


MovieClip getBytesTotal [AS 2]

Zwraca wielkość, podaną w bajtach klipu filmowego.


MovieClip getDepth [AS 2]

Zwraca głębokość instancji klipu filmowego.


MovieClip getInstanceAtDepth [AS 2]

Określa, czy dana głębokość jest zajęta przez klip filmowy.


MovieClip getNextHighestDepth [AS 2]

Określa wartość głębokości nadaną dla MovieClip.attachMovie(), MovieClip.duplicateMovieClip(), lub MovieClip.createEmptyMovieClip(),aby zapewnić renderowanie dla Flash'a, żeby dany klip filmowy był na przodzie innych elementów.


MovieClip getRect [AS 2]

Zwraca właściwości które określają minimum oraz maksimum współrzędnych x i y klipu filmowego bazujących na "granice" parametrze, nie włączając obrysowania oraz kształtów.


MovieClip getSWFVersion [AS 2]

Zwraca liczbę, określająca wersję odtwarzacza Flash Player dla opublikowanego klipu filmowego.


MovieClip getTextSnapshot [AS 2]

Zwraca obiekt TextSnapshot, który zawiera tekst w całym statycznym tekście w określonym klipie filmowym; tekst w potomku klipu filmowego nie jesy brany pod uwagę.


MovieClip getURL [AS 2]

Wczytuje stronę internetową określona przez URL do określonego okna.


MovieClip globalToLocal [AS 2]

Konwertuje obiekt 'pt' ze Sceny (globalne) współrzędnych do współrzędnych klipu filmowego (lokalne).


MovieClip gotoAndPlay [AS 2]

Zaczyna odtwarzanie pliku SWF w określonym numerze klatki.


MovieClip gotoAndStop [AS 2]

Przenosi odtwarzanie w filmie listwy czasowej do określonego numery klatki w klipie filmowym oraz zatrzymuje się w tym numerze.


MovieClip hitArea [AS 2]

Wyznacza inny klip filmowy, który posłuży jako obszar hit dla klipu filmowego.


MovieClip hitTest [AS 2]

Ocenia klip filmowy, aby sprawdzić, czy pokrywa się on lub krzyżuje się z aktualnym obszarem klipu lub wpspółrzędnymi x oraz y określonymi.


MovieClip lineGradientStyle [AS 2]

Określa styl linii, którą Flash używa dla wezwań metod lineTo() oraz curveTo() do czasu wezwania metod lineStyle() lub lineGradientStyle() z innymi parametrami.


MovieClip lineStyle [AS 2]

Określa styl linii, którą Flash używa dla wezwań metod LineTo() oraz curveTo() do czasy wezwania metody lineStyle() z innymi parametrami.


Poprzednia <<| 38/70 |>> Następna
38:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors