Loading:

Matrix translate [AS 2]

Zmienia obiekt Matrix, aby efekt transformacji, kiedy nadany, miał przesunąć obiekt wzdłuż osi x oraz y .


Matrix ty [AS 2]

Odległość przez którą przekłada się punkt wzdłuż osi y.


Microphone activityLevel [AS 2]

Wartość liczbowa określająca ilość wykrytego dźwięku z mikrofonu.


Microphone gain [AS 2]

Ilość zwiększania sygnału dla mikrofonu.


Microphone get [AS 2]

Zwraca referencje do obiektu Microphone dla pobierania dźwięku.


Microphone index [AS 2]

Bazująca na zerze liczba określająca indeks mikrofonu, jako refleksja zwróconej tablicy przez Microphone.names.


Microphone muted [AS 2]

Wartość logiczna określająca, czy użytkownik nadał dostęp do mikrofonu (FALSE), czy też nie (TRUE).


Microphone name [AS 2]

Ciąg znaków określający nazwę aktualnego urządzenia przechwytującego dźwięk, zwrócony przez sprzęt.


Microphone names [AS 2]

Sprowadza tablice ciągów znaków, nazw wszystkich dostępnych urządzeń przechwytujących dźwięk, bez wyświetlania okna dialogowego [Flash Player Privacy Settings].


Microphone onActivity [AS 2]

Wywołuje się, kiedy mikrofon zaczyna lub kończy odbieranie dźwięku.


Microphone onStatus [AS 2]

Wywołuje się, kiedy użytkownik udostępni, lub też nie dostęp do mikrofonu.


Microphone rate [AS 2]

Tempo w jakim mikrofon zgrywa dźwięk, podana w kHz.


Microphone setGain [AS 2]

Ustawia przedrostek mikrofonu, który jest ilością wzmocnienia mikrofonu przed transmitowaniem go.


Microphone setRate [AS 2]

Ustawia tempo, w kHz, na którym mikrofon powinien wychwytywać dźwięk.


Microphone setSilenceLevel [AS 2]

Ustawia minimalny pułap poziomu oraz czas, który powinien być brany pod uwagę, gdy mikrofon nie spełnia dźwiękowych poziomowych oraz czasowych pułapów.


Microphone setUseEchoSuppression [AS 2]

Określa, czy tłumienie echa ma być włączone do audio kodera.


Poprzednia <<| 35/70 |>> Następna
35:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors