Loading:

Date getTimeOffset [AS 2]

Zwraca różnicę, w minutach pomiędzy komputerowym czasem lokalny, a uniwersalnym czasem.


Date getUTCDate [AS 2]

Zwraca dzień miesiąca (liczbę od 1 do 31) dla określonego obiektu Date, bazując na czasie uniwersalnym.


date getUTCDay [AS 2]

Zwraca dzień tygodnia (0 dla Niedzieli, 6 dla Soboty) dla określonego obiektu Date, bazując na czasie uniwersalnym.


Date getUTCFullYear [AS 2]

Zwraca rok w formacie 4 cyfrowym dla określonego obiektu Date, bazując na czasie uniwersalnym.


Date getUTCHours [AS 2]

Zwraca godzinę (liczbę pomiędzy 0, a 23) dla określonego obiektu Date, bazując na czasie uniwersalnym.


Date getUTCMilliseconds [AS 2]

Zwraca milisekundy (liczbę pomiędzy 0, a 999) dla określonego obiektu Date, bazując na czasie uniwersalnym.


Date getUTCMinutes [AS 2]

Zwraca minuty (liczbę od 0 do 59) dla określonego obiektu Date, bazując na czasie uniwersalnym.


Date getUTCMonth [AS 2]

Zwraca miesiąc (0 dla Stycznia, 11 dla Grudnia) dla określonego obiektu Date, bazując na czasie uniwersalnym.


Date getUTCSeconds [AS 2]

Zwraca sekundy (liczba pomiędzy 0, a 59) dla określonego obiektu Date, bazując na czasie uniwersalnym.


Date getUTCYear [AS 2]

Zwraca rok, bazując na czasie uniwersalnym (UTC).


Date getYear [AS 2]

Zwraca rok określony w obiekcie Date, bazując na czasie lokalnym.


Date setDate [AS 2]

Ustawia dzień miesiąca dla obiektu Date, bazując na czasie lokalnym, oraz zwraca nowy czas w milisekundach.


Date setFullYear [AS 2]

Ustawia rok dla obiektu Date, bazując na czasie lokalnym, oraz zwraca nowy czas w milisekundach.


Date setMilliseconds [AS 2]

Ustawia milisekundy dla obiektu Date, bazując na czasie lokalnym, oraz zwraca nowy czas w milisekundach.


Date setMinutes [AS 2]

Ustawia minuty dla obiektu Date, bazując na czasie lokalnym, oraz zwraca nowy czas w milisekundach.


Date setMonth [AS 2]

Ustawia miesiąc dla obiektu Date, bazując na czasie lokalnym, oraz zwraca nowy czas w milisekundach.


Poprzednia <<| 14/70 |>> Następna
14:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors