Loading:

XML getBytesTotal [AS 2]

Zwraca liczbę wszystkich bajtów dla dokumentu XML.


XML idMap [AS 2]

Obiekt zawierający przodki pliku XML, które posiadają atrybut id załączony.


XML ignoreWhite [AS 2]

Określa czy białe znaki powinny być ignorowane.


XML load [AS 2]

Wczytuje dokument XML z określonej lokalizacji URL oraz zamienia zawartości określonego obiektu XML z pobranymi danymi XML.


XML loaded [AS 2]

Właściwość, określający, czy dokument XML, został pomyślnie załadowany.


XML onData [AS 2]

Wywołuje się, gdy tekst XML zostaje pobrany z serwera, lub kiedy wystąpi błąd podczas pobierania z serwera pliku XML.


XML onHTTPStatus [AS 2]

Wywołuje się, gdy Flash Player odbiera kod statusu HTTP od serwera.


XML onLoad [AS 2]

Wywołuje się, gdy Flash Player pobierze dokument XML w całości.


XML parseXML [AS 2]

Wywołuje się, gdy Flash Player pobierze dokument XML w całości.


XML send [AS 2]

Zakodowuje określony obiekt XML do dokumentu XML oraz wysyła go na określony adres URL 'cel'.


XML sendAndLoad [AS 2]

Zakodowuje określony obiekt XML do dokumentu XML, wysyła go na określony adres URL używając metody POST, pobiera odpowiedź serwera, oraz wczytuje go do wynikowy XML, określonego w parametrach.


XML status [AS 2]

Automatycznie wysyła oraz zwraca wartość liczbową, która określa, czy dokument XML został poprawnie przetworzony do obiektu XML.


XML xmlDecl [AS 2]

Ciąg znaków, określający informacje o deklaracji dokumentu XML.


XMLNode appendChild [AS 2]

Załącza określony węzeł do listy potomków obiektu XML.


XMLNode attributes [AS 2]

Określa obiekt zawierający wszystkie atrybuty określone w instancji XML.


XMLNode childNodes [AS 2]

Tablica określająca obiekt potomka XML.


Poprzednia <<| 65/70 |>> Następna
65:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors