Loading:

String substring [AS 2]

Zwraca ciąg znaków obejmujący znaki pomiędzy określonymi punktami przez parametry start oraz koniec .


String toLowerCase [AS 2]

Zwraca kopię danego ciągu znaków, w formie dużych liter przekonwertowanych na małe litery.


String toString [AS 2]

Zwraca właściwości obiektu jako ciągi znaków, nie zwracając uwagę, czy właściwości są ciągami znaków.


String toUpperCase [AS 2]

Zwraca kopię danego ciągu znaków, w formie małych liter przekonwertowanych na duże litery.


String valueOf [AS 2]

Zwraca prymitywną wartość instancji klasy String.


String() [AS 2]

Zwraca ciąg reprezentacji określonych parametrów, jak opisano w poniższej liście:


StyleSheet clear [AS 2]

Usuwa wszystkie style z określonego obiektu StyleSheet.


StyleSheet getStyle [AS 2]

Zwraca kopię obiektu styli dołączonych do określonego stylu (nazwa).


StyleSheet getStyleNames [AS 2]

Zwraca tablicę zawierającą nazwy (jako ciągi znaków) wszystkich zarejestrowanych arkuszy stylów.


StyleSheet load [AS 2]

Rozpoczyna ładowanie pliku CSS do obiektu StyleSheet.


StyleSheet onLoad [AS 2]

Wywołuje się, gdy operacja load() jest zakończona.


StyleSheet parseCSS [AS 2]

Przetwarza CSS w cssTekst oraz wczytuje StyleSheet z nimi.


StyleSheet setStyle [AS 2]

Dodaje nowy styl z określonej nazwy do obiektu StyleSheet.


StyleSheet transform [AS 2]

Rozszerza możliwości przetwarzania CSS.


swapDepths() [AS 2]

Zmienia poziomy dwóch zduplikowanych lub dodanych klipów filmowych. Metoda ta może posłużyć do umieszczania jednego klonu klipu filmowego nad (lub pod) innym klonem.


System exactSettings [AS 2]

Wartość logiczna określająca, czy użyć superdomen (false) czy też tej samej domeny (true) pasujących do reguł, podczas uzyskania dostępu do lokalnych ustawień (takich jak kamera czy mikrofon dostępu do uprawnień) lub lokalnie trwałych danych (wspólne obiekty).


Poprzednia <<| 55/70 |>> Następna
55:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors