Loading:

Klasa SharedObject [AS 2]

Klasa SharedObject jest używana do odczytu oraz przechowywania ograniczonej ilość danych na komputerze użytkownika.


Klasa Sound [AS 2]

Klasa Sound pozwala na kontrolowanie muzyki, dźwięku w filmie Flash.


Klasa Stage [AS 2]

Klasa Stage jest wysoko poziomową klasą, której metody, własciwości oraz zdarzenia są dozwolone bez używania konstruktora


Klasa String [AS 2]

Klasa String jest dodatkową obwódką dla prymitywnego typu danych jakim jest: ciąg znaków, oraz dostarcza ona metody oraz właściwości, które pozwalają ci manipulować, tymi danymi w łańcuchu.


Klasa StyleSheet [AS 2]

Klasa StyleSheet pozwala Tobie na tworzenie obiektów StyleSheet, które zawierają sformatowany tekst zasad dla czcionek prezentacji oraz innych stylów.


Klasa System [AS 2]

Klasa System zawiera właściwości relatywne do odpowiednich operacji, które mają miejsce na komputerze użytkownika, jak na przykład operacje z wspólnymi obiektami, lokalnymi ustawieniami dla kamer oraz mikrofony i użycie Schowka.


Klasa TextField [AS 2]

Klasa TextField jest używana do tworzenia obszarów dla tekstów wyświetlanych oraz wejściowych.


Klasa TextFormat [AS 2]

Klasa TextFormat reprezentuje informacje formatowanych znaków.


Klasa TextRenderer [AS 2]

Klasa TextRenderer dostarcza funkcjonalność dla zaawansowanego sposobu na wygładzenie osadzonych czcionek.


Klasa TextSnapshot [AS 2]

Obiekty TextSnapshot pozwalają Ci pracować ze statycznym tekstem w klipie filmowym.


Klasa Transform [AS 2]

Klasa Transform kolekcjonuje dane o transformacjach kolorów oraz manipulacją współrzędnych, które są nadawane na obiekt MovieClip.


Klasa Video [AS 2]

Klasa Video pozwala Ci na wyświetlanie żywego strumieniowego przekazu video na Scenie [Stage] bez osadzania go w Twoim pliku SWF.


Klasa XML [AS 2]

Użyj metod oraz właściwości klasy XML, aby wczytać, przetworzyć, wysłać, stworzyć lub manipulować dokument drzewa XML. hierarchiczny


Klasa XMLNode [AS 2]

Dokument XML jest zaprezentowany we Flash'u przez klasę XML. Każdy element hierarchicznego drzewa jest zaprezentowany przez obiekt XMLNode.


Klasa XMLSocket [AS 2]

Klasa XMLSocket implementuje klienta gniazd, które pozwalają komputerowi działanie Flash Player komunikacji z innym serwerem komputera zidentyfikowanego po adresie IP lub nazwie domeny.


Klasa XMLUI [AS 2]

Obiekt XMLUI pozwala komunikować się z plikami SWF, które używają własnego interfejsu użytkownika dla Flash autoryzowanego narzędzia rozszerzonej funkcjonalności (jak np Zachowania, Polecenia, Efekty oraz Narzędzia).


Poprzednia <<| 29/70 |>> Następna
29:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors