Loading:

TextField filters [AS 2]

Zindeksowana tablica posiadająca, każdy obiekt filtru, aktualnie nadany na dane pole tekstowe.


TextField getDepth [AS 2]

Zwraca głębokość pola tekstowego.


TextField getFontList [AS 2]

Zwraca nazwy czcionek w odtwarzaczu gospodarza systemu, jako tablicę.


TextField getNewTextFormat [AS 2]

Zwraca obiekt TextFormat zawierająca kopię pola tekstowego, tekstowego sformatowanego obiektu.


TextField getTextFormat [AS 2]

Zwraca obiekt TextFormat dla określonego znaku, przedziału znaków, lub cały obiekt TextField.


TextField gridFitType [AS 2]

Typ dopasowanej siatki, użytej dla instancji TextField.


TextField html [AS 2]

Flaga określająca, czy pole tekstowe reprezentuje kod HTML.


TextField htmlText [AS 2]

Jeśli pole tekstowe est HTML polem tekstowym, wtedy ta właściwość zawiera reprezentację znaczników HTML, tego pola tekstowego.


TextField length [AS 2]

Określa liczbę znaków w polu tekstowym.


TextField maxChars [AS 2]

Określa maksymalną liczbę znaków, która może się pomieścić w polu tekstowym.


TextField maxhscroll [AS 2]

Określa maksymalną wartość TextField.hscroll.


TextField maxscroll [AS 2]

Określa maksymalna wartość TextField.scroll.


TextField menu [AS 2]

Załącza obiekt ContextMenu z polem tekstowym moj_txt.


TextField mouseWheelEnabled [AS 2]

Wartość logiczna określająca, czy Flash Player powinien automatycznie przewijać wielo-liniowe pola tekstowe,


TextField multiline [AS 2]

Określa, czy pole tekstowe jest wielo-liniowym polem tekstowym.


TextField onChanged [AS 2]

Wywołuje się, gdy zawartość pola tekstowego się zmienia.


Poprzednia <<| 57/70 |>> Następna
57:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors