Loading:

MovieClip lineTo [AS 2]

Rysuje linię używając aktualnego stylu linii z aktualnej pozycji do (x, y); aktualna rysująca pozycja jest wtedy ustawiana na (x, y).


MovieClip loadMovie [AS 2]

Wczytuje plik SWF, JPEG, GIF, lub PNG do klipu filmowego w odtwarzaczu Flash Player podczas grania pliku SWF.


MovieClip loadvariables [AS 2]

Odczytuje dane z zewnętrznych plików oraz ustawia wartości dla zmiennych w klipie filmowym.


MovieClip localToGlobal [AS 2]

Konwertuje obiekt 'pt' z klipu filmowego (lokalnych) współrzędnych do Sceny (globalnych) współrzędnych.


MovieClip menu [AS 2]

Dołącza określony obiekt ContextMenu do klipu filmowego.


MovieClip moveTo [AS 2]

Porusza, aktualnie rysującym położeniem do współrzędnych (x, y).


MovieClip nextFrame [AS 2]

Przenosi odtwarzanie filmu do następnej klatki oraz zatrzymuje ją.


MovieClip onData [AS 2]

Wywołuje się, gdy klip filmowy odbiera dane od wywołania MovieClip.loadVariables() .


MovieClip onDragOut [AS 2]

Wywołuje się, gdy przycisk myszki zostaje naciśnięty oraz myszka wyjedzie poza obszar obiektu.


MovieClip onDragOver [AS 2]

Wywołuje się, gdy kursor myszki zostanie naciśnięty poza obszarem oraz zostanie najechany na klip filmowy.


MovieClip onEnterFrame [AS 2]

Wywołuje zapętlenie, według ilości klatek na sekundę z pliku SWF.


MovieClip onKeyDown [AS 2]

Wywołuje się, gdy klip filmowy posiada skupienie pola tekstowego i naciśnie klawisz.


MovieClip onKeyUp [AS 2]

Wywołuje się, gdy klawisz zostaje zwolniony.


MovieClip onKillFocus [AS 2]

Wywołuje się, gdy klip filmowy traci skupienie klawiatury.


MovieClip onLoad [AS 2]

Wywołuje się, gdy klip filmowy zostaje załadowany na scenę oraz pojawia się na listwie czasowej.


MovieClip onMouseDown [AS 2]

Wywołuje się, gdy klawisz myszy zostaje naciśnięty.


Poprzednia <<| 39/70 |>> Następna
39:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors