Loading:

XMLNode removeNode [AS 2]

Usuwa określony obiekt XML od jego rodzica.


XMLNode toString [AS 2]

Ocenia określony obiekt XML, buduje tekstualną reprezentację struktury XML, włącznie z węzłami, potomkami, atrybutami oraz zwraca wynik jaki ciąg znaków.


XMLSocket close [AS 2]

Zamyka połączenie , określone przez obiekt XMLSocket.


XMLSocket connect [AS 2]

Określa połączenie do określonego hosta Internetu, używając określonego TCP portu (musi byc wyższy niż 1024), oraz zwraca true lub false, w zależności, czy połączenie zostało poprawnie określone.


XMLSocket onClose [AS 2]

Wywołuje się tylko wtedy, kiedy otwarte połączenie jest zamykane przez serwer.


XMLSocket onConnect [AS 2]

Wywołuje sie przez Flash Player, kiedy wynik żądania w połączeniu wywołany przez XMLSocket.connect() wykonał sie poprawnie lub też nie.


XMLSocket onData [AS 2]

Wywołuje się, gdy wiadomość zostaje pobrana przez serwer, zakończyła sie przez zero (0) bajta.


XMLSocket onXML [AS 2]

Wywołuje się przez Flash Player, kiedy określony obiekt XML zawierający dokument XML przybywa przez otwarte połączenie XMLSocket.


XMLSocket send [AS 2]

Konwertuje obiekt XML lub dane określone w obiekcie parametru na ciąg znaków oraz przesyła je na serwer, zaraz za zero (0) bajtem.


XMLSocket() [AS 2]

Klasa ActionScript, która tworzy połączenie komunikacyjne z serwerem przez XML.


XMLUI accept [AS 2]

Tworzy aktualne okno dialogowe XMLUI z wyjściem oraz statusem "akceptacji"


XMLUI cancel [AS 2]

Tworzy aktualne okno dialogowe XMLUI z wyjsciem oraz statusem "anulowania" .


XMLUI get [AS 2]

Pobiera wartość określonej właściwości aktualnego dialogu XMLUI .


XMLUI set [AS 2]

Modyfikuje wartość określonej właściwości aktualnego dialogu XMLUI.


Zdarzenie ActionScript - onDragOut [AS 2]

Zdarzenie wykonuje się, kiedy przycisk myszy jest kliknięty nad przyciskiem (obiektem) i myszka zjeżdża poza obszar przycisku.


Zdarzenie ActionScript - onDragOver [AS 2]

Wykonuje się kiedy przycisk myszy jest kliknięty nad przyciskiem i myszka będzie na terenie przycisku.


Poprzednia <<| 67/70 |>> Następna
67:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors