Loading:

TextRenderer maxLevel [AS 2]

Ustawia adaptacyjny przykładowy dystans pól (ADFs) poziom jakości dla zaawansowanego wygładzenia.


TextRenderer setAdvancedAntialiasingTable [AS 2]

Ustawia własne ciągłą obrysowaną modulację (CSM) na podstawie danych z tabeli dla czcionki.


TextSnapshot findText [AS 2]

Wyszukuje określony obiekt TextSnapshot oraz zwraca pozycję pierwszego znalezionego słowa znalezionego po startIndex.


TextSnapshot getCount [AS 2]

Zwraca liczbę znaków w obiekcie TextSnapshot.


TextSnapshot getSelected [AS 2]

Zwraca wartość logiczną, określającą, czy obiekt TextSnapshot zawiera zaznaczony tekst w określonym przedziale.


TextSnapshot getSelectedText [AS 2]

Zwraca ciąg znaków, który zawiera wszystkie znaki określone przez korespondującą metodę TextSnapshot.setSelected() .


TextSnapshot getText [AS 2]

Zwraca ciąg znaków, który zawiera wszystkie znaki określone przez parametry start oraz koniec.


TextSnapshot getTextRunInfo [AS 2]

Zwraca tablicę obiektów, zawierającą informacje o Run tekstu.


TextSnapshot hitTestTextNearPos [AS 2]

Pozwala Ci określić, który znak w obiekcie TextSnapshot jest zaznaczony lub jest najbliżej do określonych współrzędnych x, y w klipie filmowym zawierającym tekst w obiekcie TextSnapshot.


TextSnapshot setSelectColor [AS 2]

Określa kolor, do użycia, kiedy wybrany tekst zostaje zaznaczony przez metodę TextSnapshot.setSelected().


TextSnapshot setSelected [AS 2]

Określa kolor, do użycia, kiedy wybrany tekst zostaje zaznaczony przez metodę TextSnapshot.setSelected().


this [AS 2]

Odwołane (referencja) dla obiektu lub klipu filmowego.


trace()

Wykonuje oraz wyświetla operacje w konsoli podręcznej Flasha ( w czasie testowania pliku .FLA).


Transform colorTransform [AS 2]

Obiekt ColorTransform zawierający wartości, które uniwersalnie dopasowują kolor w klipie filmowym.


Transform concatentedColorTransform [AS 2]

Obiekt ColorTransform reprezentujący kombinację transformacji koloru nadanych na ten obiekt oraz wszystkich jego rodziców obiekty, aż do poziomu root .


Transform concatentedMatrix [AS 2]

Obiekt Matrix reprezentujący kombinację transformacji matrixów tego obiektu oraz wszystkich jego rodziców obiekty, aż do poziomu root .


Poprzednia <<| 62/70 |>> Następna
62:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors