Loading:

Button getDepth [AS 2]

Zwraca numer poziomu zagnieżdżenia aktualnej instancji przycisku.


Button menu [AS 2]

Powiązuje obiekt ContextMenu z instancja przycisku moj_przycisk.


Button scale9Grid [AS 2]

Obszar prostokątny który definiuje dziewięć skalowanych regionów dla przycisku (te same regiony są ukazane jeśli ręcznie chcemy modyfikować kształt obiektu we Flash).


Button tabEnabled [AS 2]

Określa czy przycisk ma reagować na klawisz TAB.


Button tabIndex [AS 2]

Ustawia według własnego uznania kolejność zaznaczania elementów przez przycisk TAB,


Button trackAsMenu [AS 2]

Wartość logiczna określająca czy przycisk ma reagować na akcje kursora myszki.


Button useHandCursor [AS 2]

Wartość logiczna określająca czy kursor myszki po najechaniu na przycisk ma się zmienić (kursor dłoni) czy też nie


Button _alpha

Wartość kanału alfa (przezroczystości) dla przycisku sprecyzowana dla formy moj_btn.


Button _focusrect [AS 2]

Wartość logiczna, która sprecyzowuje czy przycisk powinien mieć domyślną żółtą obwódkę kiedy przycisk z klawiatury zostanie naciśnięty.


Button _height [AS 2]

Określa szerokość przycisku, podaną w pikselach.


Button _highquality [AS 2]

Określa jakość przycisku: 2 - najlepsza, 1 - dobra, 0 - niska.


Button _name [AS 2]

Ustawia nazwę instancji przycisku sprecyzowaną przez formę moj_btn.


Button _parent [AS 2]

Odwołanie do klipu filmowego lub do obiektu, który zawiera aktualny klip filmowy lub obiekt. (odwołanie do rodzica)


Button _quality [AS 2]

Właściwość (globalna); ustawia lub odzyskuje jakość obróbki grafiki używaną w SWF filmie.


Button _rotation [AS 2]

Właściwość określająca obrócenie przycisku, wartość jest podana w stopniach nachylenia od oryginalnego położenia.


Button _soundbuftime [AS 2]

Rozmiar bufora dźwięku, podawany w sekundach.


Poprzednia <<| 6/70 |>> Następna
6:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors