Loading:

Klasa CustomActions [AS 2]

Metody klasy CustomActions pozwalają plikowi SWF na odtwarzanie go we Flash'u autoryzowanym narzędziu do zarządzania każdymi własnymi akcjami, które zostały zarejestrowane w autoryzowanym narzędziu.


Klasa Date [AS 2]

Klasa Date pozwala na wydobycie wartości daty oraz czasu relatywnego do uniwersalnego czasu (UTC), bądź do relatywnych wartości z systemu operacyjnego, na którym jest uruchomiony Fash Player.


Klasa DisplacementMapFilter [AS 2]

Klasa DisplacementMapFilter używa wartości pikselu z określonego obiektu BitmapData (nazywanym obrazem mapującym wyporność), aby wykonać wyporność obiektu na scenie, takich jak klipy filmowe.


Klasa DropShadowFilter [AS 2]

Klasa DropShadowFilter pozwala ci na dodanie efektu cienia dla obiektów Flash'a.


Klasa Error [AS 2]

Zawiera informacje o powstałym błędzie w skrypcie.


Klasa ExternalInterface [AS 2]

Klasa ExternalInterface jest zewnętrznym API, aplikacja interfejsu programistycznego, która umożliwia bezpośrednią komunikację pomiędzy ActionScript oraz obiektem Flash Player, na przykład strona HTML z JavaSript, lub aplikacja pulpitowa z osadzonym Flash Player'em.


Klasa FileReference [AS 2]

Klasa FileReference zapewnia środki do wysłania oraz pobrania plików pomiędzy komputerem użytkownika a serwerem.


Klasa FileReferenceList [AS 2]

Klasa FileReferenceList zapewnia środki do wysłania jednego lub wielu plików, pomiędzy komputerem użytkownika a serwerem.


Klasa Function [AS 2]

Obydwie: stworzone przez użytkownika, oraz wbudowane funkcje w ActionScript reprezentują obiekty Function, które są instancjami klasy Function.


Klasa GlowFilter [AS 2]

Klasa GlowFilter pozwala ci na dodanie efektu poświaty dla obiektów Flash'a.


Klasa GradientBevelFilter [AS 2]

Klasa GradientBevelFilter pozwala ci na dodanie efektu gradientu płaskorzeźby dla obiektów Flash'a.


Klasa GradientGlowFilter [AS 2]

Klasa GradientGlowFilter pozwala ci na dodanie efektu gradientu poświaty dla obiektów Flash'a. Podana klasa jest rozszerzeniem dla klasy GlowFilter opisanej [ tutaj ], z tą różnicą, że kolorami wypełnienia są gradienty (kolory przechodzące w inne).


Klasa IME (System.IME) [AS 2]

Klasa IME (ang. edytor metody input) pozwala użytkownikowi wprowadzić skomplikowane znaki i symbole (takie jak japońskie, koreańskie, itp.) za pomocą standardowej klawiatury. Jesteś w stanie kontrolować aktywność tej funkcji w odtwarzaczu.


Klasa Key [AS 2]

Klasa Key jest wysoko poziomowa klasą, której metody oraz właściwości można używać bez wcześniejszego utworzonego konstruktora.


Klasa LoadVars [AS 2]

Klasa LoadVars pozwala ci na wysyłanie każdych zmiennych w obiekcie do konkretnego adresu URL oraz do wczytania tych zmiennych, niż do wczytania za jednym razem wszystkich zmiennych. Możesz użyć zdarzenia LoadVars.onLoad , aby upewnić się, że twoja aplikacja uruchamia się kiedy dane zostają załadowane, nie przed.


Klasa LocalConnection [AS 2]

Klasa LocalConnection umożliwia komunikację między różnymi instancjami Flash Player, np. plik SWF w kontenerze HTML lub w osadzonym albo autonomicznym odtwarzaczu.


Poprzednia <<| 27/70 |>> Następna
27:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors