Loading:

Video _parent [AS 2]

Określa klip filmowy lub obiekt, który zawiera aktualny obiekt Video.


Video _rotation [AS 2]

Określa pochylenie obiektu Video, podaną w stopniach, od oryginalnego położenia.


Video _width [AS 2]

Określa szerokość obiektu Video, podaną w pikselach.


Video _x [AS 2]

Określa współrzędną x dla obiektu Video, relatywną do lokalnych współrzędnych rodzica klipu filmowego.


Video _xmouse [AS 2]

Określa współrzędną x dla pozycji myszki.


Video _xscale [AS 2]

Określa skalowanie poziome (procentowe) obiektu Video, jak nadaną od punktu rejestracyjnego obiektu Video.


Video _y [AS 2]

Określa współrzędną y dla obiektu Video, relatywną do lokalnych współrzędnych rodzica klipu filmowego.


Video _ymouse [AS 2]

Określa współrzędną y dla pozycji myszki.


Video _yscale [AS 2]

Określa skalowanie pionowe (procentowe) obiektu Video, jak nadaną od punktu rejestracyjnego obiektu Video.


Własna funkcja tworząca prostokąt w ActionScript 2.0

Funkcja tworzy prostokąt o dowolnych wymiarach oraz kolorze. Funkcja stworzProstokat() przyjmuje 4 parametry:


XML addRequestHeader [AS 2]

Dodaje lub zmienia wymagane nagłówki HTTP (jak na przykład Content-Type lub SOAPAction) wysyłane przez akcje POST.


XML contentType [AS 2]

Zawartość typu MIME, która jest wysłana do serwera, kiedy wywołujesz metodę: XML.send() lub XML.sendAndLoad().


XML createElement [AS 2]

Tworzy nowy element XML, z nazwą określoną w parametrze.


XML createTextNode [AS 2]

Tworzy nowy tekstowy przodek XML, określony przez tekst 'wartosc'.


XML docTypeDecl [AS 2]

Określa informację o deklaracji DOCTYPE dokumentu XML.


XML getBytesLoaded [AS 2]

Zwraca liczbę bajtów załadowanych (źródłowo) dla dokumentu XML.


Poprzednia <<| 64/70 |>> Następna
64:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors