Loading:

Rectangle union [AS 2]

Dodaje dwa prostokąty, do stworzenia nowego obiektu Rectangle, przez wypełnianie poziomej i pionowej przestrzeni pomiędzy obydwoma prostokątami.


Rectangle width [AS 2]

Zwraca szerokość prostokąta, w pikselach.


Rectangle x [AS 2]

Zwraca współrzędną x lewego-górnego rogu prostokąta.


Rectangle y [AS 2]

Zwraca współrzędną y lewego-górnego rogu prostokąta.


removeMovieClip()

Usuwa poprzednio utworzoną kopię klonu klipu filmowego. W przypadku użycia metody nie musisz dodatkowo określać celu (obiektu).


Security allowDomain [AS 2]

Pozwala plikom SWF oraz HTML w identyfikowaniu dostępu domen obiektów oraz zmiennych w pliku SWF, który zawiera wywołanie allowDomain().


Security allowInsecureDomain [AS 2]

Pozwala pliką SWF oraz HTML w określaniu dostępu do domen obiektów oraz zmiennych w wywołanym pliku SWF, który jest hostowany na protokole HTTPS.


Security loadPolicyFile [AS 2]

Wczytuje plik prywatności cross-domain z lokalizacji określonej przez parametr url .


Security sandboxType [AS 2]

Wskazuje typ pudełka bezpieczeństwa, w którym jest wywołujący plik SWF jest operowany.


Selection addListener [AS 2]

Rejestruje słuchacza obiekt, który wysłuchuje kiedy zmieniono skupienie pola wejściowego.


Selection getBeginIndex [AS 2]

Zwraca index z początku wybierania skupienia (pierwszy element z listy skupienia).


Selection getCaretIndex [AS 2]

Zwraca index aktualnie świecącego się punktu pozycji.


Selection getEndIndex [AS 2]

Zwraca index z końca wybierania skupienia (ostatni element z listy skupienia).


Selection getFocus [AS 2]

Zwraca ciąg znaków określający, ścieżkę do obiektu, który posiada skupienie.


Selection onSetFocus [AS 2]

Wykonuje się, gdy skupienie dla pola wejściowego zostanie zmienione.


Selection removeListener [AS 2]

Wykonuje się, gdy skupienie dla pola wejściowego zostanie zmienione.


Poprzednia <<| 50/70 |>> Następna
50:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors