Loading:

FileReference type [AS 2]

Zwraca typ pliku na dysku.


FileReference upload [AS 2]

Rozpoczyna wysyłanie wybranego pliku przez użytkownika do zdalnego serwera.


FileReferenceList addListener [AS 2]

Rejestruje obiekt do odbierania notyfikacji o zdarzeniach dla obiektu FileReferenceList.


FileReferenceList browse [AS 2]

Wyświetla w oknie dialogowym tylko rozszerzenia plików, które zostały sprecyzowane w argumencie.


FileReferenceList fileList [AS 2]

Określa tablicę obiektów klasy FileReference.


FileReferenceList onCancel [AS 2]

Wywołuje się, gdy użytkownik anuluje wybieranie pliku w oknie dialogowym.


FileReferenceList onSelect [AS 2]

Wywołuje się, gdy użytkownik wybierze już jeden lub wiele plików do wysłania w oknie dialogowym.


FileReferenceList removeListener [AS 2]

Usuwa słuchacza dla obiektu, aby nie otrzymywał dalszych notyfikacji.


FlashVars addRequestHeader [AS 2]

Dodaje lub modyfikuje żądanie HTTP nagłówków (jak np Content-Type lub SOAPAction) wysłane z akcjami POST


Formularz kontaktowy flash.

Poniższy toturial prezentuje jak stworzyć formularz kontaktowy w programie alligator flash designer


fscommand() [AS 2]

Polecenie fscommand to akcja języka ActionScript, którą można wykorzystać do zwiększenia funkcjonalności niezależnych projektów.


Function apply [AS 2]

Określa wartość dla aktualnyObiekt, aby był używany dla każdej funkcji która zostanie wywołana w ActionScript.


Function call [AS 2]

Wywołuje funkcje reprezentującą przez obiekt Function.


Funkcja Sound w ActionScript 3.0

Klasa Sound umożliwia pracę z dźwiękami. Klasa Sound umożliwia tworzenie obiektu Sound, ładowanie i odtwarzanie zewnętrznego pliku MP3 w tym obiekcie, zamykanie strumienia dźwięku oraz dostęp do danych o dźwięku, takich jak informacje o liczbie bajtów w strumieniu, czy metadane ID3.


Galeria as3

Jest to galeria trzeba wkleić do klasy galeria.as


getBytesLoaded() [AS 2]

Zawiera informację o liczbie danych klipu filmowego (lub głównego filmu), pobranych przez odtwarzacz i umieszczonych w pamięci.


Poprzednia <<| 19/70 |>> Następna
19:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors