Loading:

BevelFilter.highlightColor [AS 2]

Określa kolor przypadający dla świateł w efekcie płaskorzeźby.


BevelFilter.knockout [AS 2]

Ustawienie wgłębienia, jeśli je zaznaczymy to nasz obiekt stanie się nie widoczny, jedynie efekt filtru zostanie na scenie.


BevelFilter.quality [AS 2]

Ilość razy powtórzeń efektu filtru na raz (jakość efektu).


BevelFilter.shadowAlpha [AS 2]

Określa wartość przezroczystości dla cieni w efekcie płaskorzeźby.


BevelFilter.shadowColor [AS 2]

Określa kolor przypadający dla cieni w efekcie płaskorzeźby.


BevelFilter.strength [AS 2]

Określa intensywność metryki oraz rozpraszania dla efektu płaskorzeźby.


BevelFilter.type [AS 2]

Określa typ efektu płaskorzeźby na obiekcie.


BitmapData getPixel32 [AS 2]

Zwraca liczbę która reprezentuje wartość ARGB pikselu z obiektu BitmapData, z określonego punktu (x, y). (czyli wszystkich kolorów oraz kanału alpha).


BitmapData height [AS 2]

Właściwość określająca wysokość obrazu podaną w pikselach.


BitmapData hitTest [AS 2]

Sprawdza czy wystąpiła kolizja między danym obiektem BitmapData z innym obiektem.


BitmapData loadBitmap [AS 2]

Zwraca nowy obiekt BitmapData zawierający obraz bitmapowy,


BitmapData merge [AS 2]

Wykonuje na każdym kanale, mieszanie z źródłem obrazu wraz z obrazem docelowym.


BitmapData noise [AS 2]

Wypełnia obrazek pikselami reprezentującymi losowy szum.


BitmapData paletteMap [AS 2]

Przemapowuje wartości koloru kanału w obrazie, który ma cztery tablice palety kolorów danych dla każdego kanału.


BitmapData perlinNoise [AS 2]

Algorytm efektu szumu Perlin umieszcza oraz tworzy pojedyncze losowe funkcje szumów


BitmapData pixelDissolve [AS 2]

Przeprowadza rozpuszczanie pikseli za pomocą innego obrazu lub tego samego obrazu.


Poprzednia <<| 3/70 |>> Następna
3:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors