Loading:

GradientBevelFilter ratios [AS 2]

Tablica umiejscowienia kolorów dla colors właściwości.


GradientBevelFilter strength [AS 2]

Wskazuje intensywność płaskorzeźby.


GradientGlowFilter angle [AS 2]

Kąt padania filtru, podany w stopniach. Dostępne wartości to przedział od 0 do 360 stopni. Domyślnie jest to 45.


GradientGlowFilter blurX [AS 2]

Ilość horyzontalnego rozmycia. Dostępne wartości to przedział od 0 do 255 (punkt płynący). Domyślna wartość to 4.


GradientGlowFilter blurY [AS 2]

Ilość pionowego rozmycia. Dostępne wartości to przedział od 0 do 255 (punkt płynący). Domyślna wartość to 4.


GradientGlowFilter clone [AS 2]

Zwraca kopię aktualnego filtru obiektu.


GradientGlowFilter colors [AS 2]

Kolory wypełnienia dla poświaty, podane w formie heksadecymalnej 0xRRGGBB, zawarte w tablicy.


GradientGlowFilter distance [AS 2]

Odległość poświaty od obiektu, w pikselach. Domyśla wartość to 4 (punkt płynący).


GradientGlowFilter knockout [AS 2]

Nadaje efekt przezroczystości oryginalnego obiektu oraz wypełnia go kolorem tła filmu (TRUE). Domyślna wartością jest FALSE.


GradientGlowFilter quality [AS 2]

Liczba razy do nałożenia filtru. Dostępne wartości to przedział od 0 do 15. Domyślną wartością jest 1. Wartość 2 symbolizuje zwykła jakość natomiast 3 już wysoką jakość.


GradientGlowFilter ratios [AS 2]

Tablica umiejscowienia kolorów dla colors właściwości. Dostępne wartości to przedział od 0 do 255.


GradientGlowFilter strength [AS 2]

Intensywność samej poświaty rozprzestrzeniania. Im większa wartość tym kolor jest znamionowany mocniej do kontrastu pomiędzy cieniem a tłem.


GradientGlowFilter type [AS 2]

Umiejscowienie dla efektu poświaty.


GradientGlowFilter [AS 2]

Wartości kanałów Alpha przezroczystości dla poświaty.


hitTest() [AS 2]

Określa, czy obiekt klipu filmowego nakłada się na obszar innego klipu lub też czy współrzędne X i Y przecinają klonu klipu filmowego.


IME addListener [AS 2]

Rejestruje obiekt do odbierania wiadomości kiedy IME zdarzenie zostaje wywoływane po przez onIMEComposition zdarzenie.


Poprzednia <<| 22/70 |>> Następna
22:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors