Loading:

GlowFilter inner [AS 2]

Wskazuje czy poświata ma być wewnętrzna.


GlowFilter knockout [AS 2]

Wskazuje czy obiekt ma mieć wypełnienie.


GlowFilter quality [AS 2]

Wskazuje liczbę razy nałożenia filtru.


GlowFilter strength [AS 2]

Wskazuje intensywność poświaty.


gotoAndPlay()

Przenosi znacznik odtwarzania określonej listwy czasowej do podanej etykiety, klatki lub wyraźenia i rozpoczyna odtwarzanie od nowego miejsca.


gotoAndStop()

Przenosi wskaźnik czasu w określonej listwie czasowej do podanej etykiety, klatki lub wyraźenia i zatrzymuje odtwatrzanie.


GradientBeveFilter type [AS 2]

Umiejscowienie efektu płaskorzeźby na obiekcie.


GradientBevelFilter alphas [AS 2]

Wartości kanałów Alpha przezroczystości dla płaskorzeźby.


GradientBevelFilter angle [AS 2]

Kąt padania filtru, podany w stopniach.


GradientBevelFilter blurX [AS 2]

Ilość rozmycia horyzontalnego.


GradientBevelFilter blurY [AS 2]

Ilość rozmycia pionowego.


GradientBevelFilter clone [AS 2]

Zwraca kopię aktualnego filtru obiektu.


GradientBevelFilter colors [AS 2]

Kolory wypełnienia dla płaskorzeźby.


GradientBevelFilter distance [AS 2]

Dystans nadania płaskorzeźby.


GradientBevelFilter knockout [AS 2]

Wskazuje czy obiekt ma mieć wypełnienie.


GradientBevelFilter quality [AS 2]

Wskazuje liczbę razy nałożenia filtru.


Poprzednia <<| 21/70 |>> Następna
21:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors