Loading:

ContextMenuItem caption [AS 2]

Ciąg znaków określający nagłówek (tekst) wyświetlający się w kontekstowym menu.


ContextMenuItem copy [AS 2]

Tworzy oraz zwraca dosłowną kopię określonego obiektu ContextMenuItem.


ContextMenuItem enabled [AS 2]

Wartość logiczna określająca czy menu kontekstowe jest aktywne czy też nie.


ContextMenuItem onSelect [AS 2]

Wykonywane jest kiedy użytkownik wywoła odpowiednią opcję z kontekstowego menu Flash Player'a.


ContextMenuItem separatorBefore [AS 2]

Wartość logiczna określająca czy pasek separatora powinien się pojawić nad określonym wpisem menu.


ContextMenuItem visible [AS 2]

Wartość logiczna określająca czy wpis menu jest widoczny czy też nie.


ConvolutionFilter alpha [AS 2]

Wartość kanału Alpha przezroczystości z zastępczych kolorów.


ConvolutionFilter bias [AS 2]

Odchylenie dodane do wyniku transformacji matrix.


ConvolutionFilter clamp [AS 2]

Wskazuje czy obraz ma być uściskany.


ConvolutionFilter color [AS 2]

Kolor w trybie heksadecymalnym do zastąpienia dla pikseli, które są poza źródłowym obrazem.


ConvolutionFilter divisor [AS 2]

Dzielnik użyty podczas transformacji matrix.


ConvolutionFilter matrix [AS 2]

Tablica wartości użytych dla transformacji matrix, zwraca kopię.


ConvolutionFilter matrixX [AS 2]

Wymiar x dla matrix (liczba kolumn w matrix'ie).


ConvolutionFilter matrixY [AS 2]

Wymiar y dla matrix (liczba rzędów w matrix'ie).


ConvolutionFilter preserveAlpha [AS 2]

Wskazuje jakie splatanie jest użyte.


createEmptyMovieClip()

Tworzy na scenie (lub wewnątrz innego klipu filmowego) pusty klip filmowy.


Poprzednia <<| 12/70 |>> Następna
12:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors