Loading:

Camera index [AS 2]

Bazujący na zerach liczba określająca index kamery jako odbicie tablicy zwróconej przez Camera.names.


Camera motionLevel [AS 2]

Wartość liczbowa określająca ilość ruchu potrzebną do uruchomienia Camera.onActivity(true).


Camera muted [AS 2]

Wartość logiczna określająca czy użytkownik nie posiada dostęp do kamery (true) czy też posiada (false) we Flash Player Privacy Settings panelu.


Camera name [AS 2]

Nazwa określająca aktualną kamerę, która została zwrócona przez oprogramowanie kamery.


Camera names [AS 2]

Odzyskuje tablicę wartości określające nazwy wszystkich dostępnych kamer, bez wyświetlania panelu: Flash Player Privacy Settings.


Camera onActivity [AS 2]

Zdarzenie wykonywane jest kiedy kamera zaczyna lub zatrzymuje wykrywać ruch.


Camera onStatus [AS 2]

Zdarzenie wykonywane jest kiedy użytkownik pozwala lub odmawia dostępu do kamery.


Camera quality [AS 2]

Liczba określająca wymagany poziom jakości obrazu, jako, ustalone przez ilość kompresji dla każdej klatki filmu.


Camera setMode [AS 2]

Ustawia tryb przechwytywania kamery obrazu na ojczysty tryb, który najlepiej spełnia określone wymagania.


Camera setMotionLevel [AS 2]

Określa jak dużo ruchu jest potrzebne, aby wywołać Camera.onActivity(true).


Camera setQuality [AS 2]

Ustawia maksymalny rozmiar pasma na jedną sekundę lub wymaganą jakość aktualnie wychodzącego wideo.


Camera width [AS 2]

Zwraca aktualne wychwytywaną szerokość, podaną w pikselach. Aby ustawić wartość dla tej właściwości, użyj metody Camera.setMode().


Capabilities avHardwareDisable [AS 2]

Wartość logiczna określająca dostępność użytkownika kamery oraz mikrofonu zostało administracyjnie zakazane (TRUE) lub dozwolone (FALSE).


Capabilities hasAccessbility [AS 2]

Wartość logiczna, wartość wynosi TRUE jeśli odtwarzacz działa w środowisku wspomagającym komunikację pomiędzy Flash Player'em, a dostępności pomocy, FALSE w innym wypadku.


Capabilities hasAudio [AS 2]

Określa czy odtwarzacz działa na systemie, który posiada obsługę audio.


Capabilities hasAudioEncoder [AS 2]

Określa czy Flash Player jest w stanie kodować strumie} audio.


Poprzednia <<| 8/70 |>> Następna
8:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors