Loading:

Sound position [AS 2]

Zwraca liczbę milisekund, dźwięku w aktualnej pozycji.


Sound setPan [AS 2]

Określa jak dźwięk jest odtwarzany, w prawym oraz lewym kanale (głośniki).


Sound setTransform [AS 2]

Określa jak dźwięk jest odtwarzany, w prawym oraz lewym kanale (głośniki).


Sound setTransform() [AS 2]

Zmienia głośność osobno dla każdego kanału stereo obiektu Sound. Metoda ta pozwala także na odtwarzanie danych prawego kanału w lewym kanale i na odwrót.


Sound setVolume [AS 2]

Ustawia głośność dla obiektu Sound.


Sound start [AS 2]

Rozpoczyna odtwarzanie ostatnio załączonego dźwięku od początku, jeśli żaden parametr nie jest określony, lub rozpoczyna odtwarzanie od punktu, określonego przez parametr pozycja .


Sound start() [AS 2]

Odwarza dźwięk, powiązany z obiektem Sound. Przed odtwarzanie dźwięk musi zostać przypisany do obiektu Sound.


Sound stop [AS 2]

Zatrzymuje wszystkie, aktualnie odtwarzane dźwięki, jeśli nie określisz parametru, lub dźwięk określony przez parametr obiektID .


Sound stop() [AS 2]

Zatrzymuje odtwarzanie dźwięku, powiązanego z obiektem Sound.


Stage addListener [AS 2]

Wykrywa kiedy plik SWF jest skalowany (ale tylko jeśli Stage.scaleMode = "noScale").


Stage align [AS 2]

Określa aktualnie wyrównanie pliku SWF w odtwarzaczy lub przeglądarce.


Stage displayState [AS 2]

Ustawia Flash Player na odtwarzanie filmu w pełno-ekranowym trybie, lub bierze Flash Player poza pełno-ekranowy tryb.


Stage height [AS 2]

Właściwość (odczyt-tylko); określająca aktualna wysokość sceny Stage, podaną w pikselach.


Stage onFullScreen [AS 2]

Wywołuje się, gdy film wchodzi lub opuszcza tryb pełno-ekranowy.


Stage onResize [AS 2]

Wywołuje się, gdy Stage.scaleMode jest ustawione na noScale oraz plik SWF jest przeskalowywany.


Stage onResize [AS 2]

Wywołuje się, gdy Stage.scaleMode jest ustawione na noScale oraz plik SWF jest przeskalowywany.


Poprzednia <<| 53/70 |>> Następna
53:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors