Loading:

ColorTransform alphaMultiplier [AS 2]

Wartość decymalna, która jest mnożona przez wartość kanału alpha.


ColorTransform alphaOffset [AS 2]

Liczba z przedziału -255 do 255, która zostaje dodana do kanału Alpha, po tym gdy zostaje pomnożona przez alphaMultiplier.


ColorTransform blueMultiplier [AS 2]

Wartość decymalna, która jest mnożona przez wartość kanału niebieskiego.


ColorTransform blueOffset [AS 2]

Liczba z przedziału -255 do 255, która zostaje dodana do kanału niebieskie, po tym gdy zostaje pomnożona przez blueMultiplier.


ColorTransform concat [AS 2]

Dokłada drugi dodatkowy kolor transformacji do klipu filmowego.


ColorTransform greenMultiplier [AS 2]

Wartość decymalna, która jest mnożona przez wartość kanału zielonego.


ColorTransform greenOffset [AS 2]

Liczba z przedziału -255 do 255, która zostaje dodana do kanału zielonego, po tym gdy zostaje pomnożona przez greenMultiplier.


ColorTransform redMultiplier [AS 2]

Wartość decymalna, która jest mnożona przez wartość kanału czerwonego.


ColorTransform redOffset [AS 2]

Liczba z przedziału -255 do 255, która zostaje dodana do kanału czerwonego, po tym gdy zostaje pomnożona przez redMultiplier.


ColorTransform rgb [AS 2]

Wartość koloru RGB dla obiektu ColorTransform.


ColorTransform toString [AS 2]

Formatuje oraz zwraca ciąg znaków który opisuje wszystkie właściwości obiektu ColorTransform.


ContextMenu builtInItems [AS 2]

Obiekt, który posiada wartości typu Boolean, właściwości: zoom, quality, play, loop, rewind, forward_back, oraz print.


ContextMenu copy [AS 2]

Tworzy kopię określonego obiektu ContextMenu.


ContextMenu customItems [AS 2]

Tablica z obiektami ContextMenuItem.


ContextMenu hideBuiltInItems [AS 2]

Ukrywa wszystkie wbudowane wpisy menu (z wyjątkiem ciągów znaków) w określonym obiekcie ContextMenu.


ContextMenu onSelect [AS 2]

Wykonywane jest kiedy użytkownik wywoła kontekstowe menu Flash Player'a, ale tuż przed tym gdy menu zostaje wyświetlone.


Poprzednia <<| 11/70 |>> Następna
11:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors