Loading:

Locale loadString [AS 2]

Zwraca wartość ciągu znaków połączoną z podanym ID w aktualnym języku.


Locale loadStringEx [AS 2]

Zwraca wartość ciągu znaków połączoną z podanym ID oraz kodem języka.


Locale setDefaultLang [AS 2]

Ustawia domyślny kod języka.


Locale setLoadCallback [AS 2]

Ustawia funkcję, która zostaje wywołana kiedy plik XML zostanie wczytany.


Locale setString [AS 2]

Ustawia nową wartość ciągu dla danego ID oraz kodu języka.


Locale stringIDArray [AS 2]

Tablica znaków zawierająca wszystkie ID ciągów znaków w filmie w pliku FLA.


Math abs [AS 2]

Oblicza oraz zwraca absolutną wartość dla liczby określonej w parametrze.


Math acos [AS 2]

Oblicza oraz zwraca arcus cosinus dla liczby określonej w parametrze, w radianach.


Math asin [AS 2]

Oblicza oraz zwraca arcus sinus dla liczby określonej w parametrze, w radianach.


Math atan [AS 2]

Oblicza oraz zwraca wartość, w radianach, kąta który tangens jest określony jako parametr.


Math atan2 [AS 2]

Oblicza oraz zwraca kąt punktu y/x w radianach, zmierzony w lewo od okręgu osi x (gdzie 0,0 określa środek okręgu).


Math ceil [AS 2]

Zwraca pułap określonej liczby lub wyrażenia.


Math cos [AS 2]

Oblicza oraz zwraca cosinus określonego kąta w radianach.


Math E [AS 2]

Stała matematyczna dla podstaw naturalnych logarytmów wyrażonych jako e.


Math exp [AS 2]

Zwraca wartość bazującą na naturalnym algorytmie (e), do potęgi wykładnika określonego w parametrze.


Math floor [AS 2]

Zwraca zaokrągloną w dół liczbę lub wyrażenie określone w parametrze.


Poprzednia <<| 32/70 |>> Następna
32:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors