Loading:

isFinite() [AS 2]

Rozwiązuje 'działanie' wysłany jako parametr funkcji oraz sprawdza, czy liczba jest skończona (zwróci TRUE) lub też nie (zwróci FALSE).


isNaN() [AS 2]

Funkcja sprawdza czy podany w argumencie obiekt nie jest numerem


Key addListener [AS 2]

Rejestruje obiekt do odbierania zdarzeń: onKeyDown oraz onKeyUp.


Key BACKSPACE [AS 2]

Wartość kodu dla klawisza Backspace (8).


Key CAPSLOCK [AS 2]

Wartość kodu dla klawisza Caps Lock (20).


Key CONTROL ( Ctrl ) [AS 2]

Wartość kodu dla klawisza Control (17).


Key DELETEKEY ( delete) [AS 2]

Wartość kodu dla klawisza Delete (46).


Key DOWN [AS 2]

Wartość kodu dla klawisza Strzałka Dolna (40).


Key END [AS 2]

Wartość kodu dla klawisza End (35).


Key ENTER [AS 2]

Wartość kodu dla klawisza Enter (13).


Key ESCAPE ( Esc ) [AS 2]

Wartość kodu dla klawisza Escape (27).


Key getAscii [AS 2]

Zwraca kod ASCII ostatnio naciśniętego lub zwolnionego klawisza.


Key getCode [AS 2]

Zwraca wartość kodu klawisza ostatnio naciśniętego.


Key HOME [AS 2]

Wartość kodu dla klawisza Home (36).


Key INSERT [AS 2]

Wartość kodu dla klawisza Insert (45).


Key isAccessible [AS 2]

Zwraca wartość logiczną, wskazującą zależność od zabezpieczeń bezpieczeństwa, kiedykolwiek ostatni klawisz zostaje naciśnięty, może być dostępny dla innego pliku SWF.


Poprzednia <<| 24/70 |>> Następna
24:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors